Begränsa ditt sökresultat

  • REGISTER
    • Alla (25)
    • Brev (20) Info Info
    • Folkräkningar (5) Info Info


Visar träff 1-25 av 25
1. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 7178

Utfärdat: 13570507
Innehåll: Jon i Hallinge (i Salems socken) säljer 1 örtugland i Kesta i Vagnhärads socken till Birger Nilsson i Sund i samma socken för 10 mark penningar. 12 fastar och 2 vidervarumän uppräknas.Nils A...
109,15625
Digitaliserat material finns

2. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Johan Helge

Födelseår: 1900
Län: Stockholms län
Folkräkningsår: 1930
89,579636
Digitaliserat material finns

3. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Karlsson, Erik Viktor

Födelseår: 1882
Län: Stockholms län
Folkräkningsår: 1930
89,579636
Digitaliserat material finns

4. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Hård, Elin Charlotta

Födelseår: 1881
Län: Stockholms län
Folkräkningsår: 1930
89,49853
Digitaliserat material finns

5. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Jansson, Carl Fredrik

Födelseår: 1807
Län: Södermanlands län
Folkräkningsår: 1880
88,05095
Digitaliserat material finns

6. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Lundgren, Tyra Olivia

Födelseår: 1902
Län: Stockholms län
Folkräkningsår: 1930
86,62498
Digitaliserat material finns

7. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 4000

Utfärdat: 13331127
Innehåll: Håkan Abrahamsson säljer 12 penningland i Talby i Salems socken till Johan Carlsson.Utfärdaren beseglar.
76,9881
Digitaliserat material finns

8. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 25176

Utfärdat: 14470703, Södertälje
Innehåll: Nils Broka säljer jord i Åkerby i Salems socken till herr Hans i Tälje och Själakoret därstädes.
76,91553
Digitaliserat material finns

9. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 25588

Utfärdat: 14491012
Innehåll: Erik Turesson, riddare, tillskiftar Erik i Lydby ”Affrultha” i Botkyrka socken mot jord i Lydby och Åkerby i Salems socken.
76,809044
Digitaliserat material finns

10. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 20570

Utfärdat: 14250911, Strängnäs
Innehåll: ”Klawos wan der Lypins” och hans hustru Ingrid Karlsdotter säljer till Henrik Baba jord i Aby i Salems socken i Övre Tör.
76,662445
Digitaliserat material finns

11. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 20569

Utfärdat: 14250911, Strängnäs
Innehåll: Elin Eriksdotter säljer till Klas van der Lipen ”hennes magh” jord i Aby i Salems socken i Övre Tör.
76,656815
Digitaliserat material finns

12. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 17515

Utfärdat: 14100624, Svartsjö
Innehåll: Nils Johansson säljer till sin frände Björn Petersson jord i Billsta och Telleby i (Övre) Järna sn samt i Ersdala (”Estala”) i Salems socken.
76,61737
Digitaliserat material finns

13. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 6487

Utfärdat: 13521204
Innehåll: Gudmund Djäken tillbyter sig av Karl Laurensson tio örtugland i Talby, Salems socken (Svartlösa härad), mot jord i Krejstad och kvarn i Ramstad, Västerviks socken (nu Gamleby socken, S. Tjusts härad)....
76,393555
Digitaliserat material finns

14. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 7221

Utfärdat: 13570725
Innehåll: Mattias Gregersson säljer till skälig man Karl Larsson i Bornö ½ örtugland i Åkerby i Salems socken.Herr Johannes, kyrkoherde i Björnlunda beseglar.
76,32088
Digitaliserat material finns

15. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 4398

Utfärdat: 13380325
Innehåll: Olof Jonsson bortbyter 7 örtugland i Åkerby i Salems socken till Vårfruberga kloster mot 11½ örtugland i Östra Hedby (Edeby) i Helgarö socken.Johannes Karlsson av Bornö samt utfärdaren beseglar.
76,24563
Digitaliserat material finns

16. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 8189

Utfärdat: 13621021
Innehåll: Lars Filipsson i ”Herna” bortbyter 3 öresland i Grävsta i Hölebo hundare till Birger Nilsson mot 1 öresland 1/4 örtugland i Älvesta och 1 örtugland 2 penningland i Fjällsta i Botkyrka socken, 1 örtugl...
76,02063
Digitaliserat material finns

17. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 2365

Utfärdat: 13100616, Stockholm
Innehåll: Peter Magnusson kungör att han, eftersom han utövat våld mot Sko kloster och tillfogat det en oförrätt, på Uppsalas ärkebiskop Nils’ inrådan till nämnda kloster skänker och betalar 1 markland på följa...
75,95761
Digitaliserat material finns

18. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 26352

Utfärdat: 14531117, Svartalöts ting
Innehåll: Erland Kagge, häradsdomhavande i Övre Tör på uppdrag av kung Karl, ger fasta på jord i ”Affrultum”, som Jöns Larsson, kanik i Strängnäs, och dennes efterträdare i S:t Botvids ’kanikdöme’ tillbytt sig ...
75,92125
Digitaliserat material finns

19. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 20075

Utfärdat: 14230529, Sotholms häradsting
Innehåll: Peter Finvidsson, domhavande i Övre Tör (Sotholms härad) på Karl Gäddas vägnar, fastfar för S:t Johannes prebenda i Strängnäs7 öresland jord i Fågelsta jämnte ön ”Maennö” i ”Slem” ...
75,88652
Digitaliserat material finns

20. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 18669

Utfärdat: 14160113, Österby
Innehåll: Esbjörn Blåpanna ger sin systerdotter Ingrid Ravaldsdotter och hennes man Anders Ruska jord i *Åby i Salems socken, Strängnäs stift, samt halva ”Rønwndha” kvarnström i Närja å (Tor...
75,884995
Digitaliserat material finns

21. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 26036

Utfärdat: 14520108, Stockholm
Innehåll: Kyrkoherdarna Olof i Sorunda och Gunnar i Botkyrka samt Magnus Danielsson intygar sig ha sett ett testamente, utfärdat av Henrik ”Bæbba” (Bäbbe), som däri gav 1/2 markland jord i Säby i Salems socken,...
75,81079
Digitaliserat material finns

22. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 22992

Utfärdat: 14380528, Stockholm
Innehåll: Herman, broder i Svartbrödraorden i Stockholm, Henrik Svinge och Daniel, borgare i samma stad, vilka jämte välborne Henning van der Ly av välborne Henrik Babbe före dennes resa till Rom utsetts till d...
75,75981
Digitaliserat material finns

23. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 4886

Utfärdat: 13430608
Innehåll: Marsken Anund Finvidsson och hans hustru Gunnild Hemmingsdotter giver en tredjedel av deras gods i Trevinge i Salems socken till Vårfruberga kloster, med förbehåll, att om någon del av detta gods skul...
75,72928
Digitaliserat material finns

24. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 19662

Utfärdat: 14210612, Strängnäs
Innehåll: Filip Djäken (trana?) och hans hustru Cecilia Olofsdotter (kluven sköld) säljer till S:t Johannes prebenda i Strängnäs hennes rätta fäderne, 7 öresland jord i Fågelsta och ön ”Maem” (Männö) ...
75,72403
Digitaliserat material finns

25. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 17239

Utfärdat: 14090805, Vadstena
Innehåll: Bengta Bengtsdotter m.fl. avträder till Vadstena kloster sitt arv efter riddaren Sten Stensson, bestående av gårdarna Grödby och Rangasta samt Fogelsta och Söderby i Salems sn, i utbyte mot gods och l...
75,48489
Digitaliserat material finns