bild
Serie

Rullor på amiralitetsstaterna

Flottans arkiv

Rullor på Amiralitetsstaterna. Stockholm och Karlskrona.
Serie I a, 1642-1724.
Serie I b, 1721-1796.

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11642 – 1664Mantalsrullor. Militär och civilstaten. 
21662 – 1682(Avskrift av C. F. Palmstiernas konceptanteckningar i original exemplar av förteckning 503.)
1662 Mantalsrulla. Även underofficerare.
1667 Mantalsrulla. Även underofficerare.
1668 Mantalsrulla. Även underofficerare.
1669 Mantalsrulla. Även underofficerare.
1670 Mantalsrulla. Även underofficerare.
1675 (3 st.) Mantalsrulla Även Underofficerare.
1678 Rulla över Officerare även Underofficerare. (Vaxholm) Dalarö skans.
1682 Extrakt. Även Underofficerare. Stockholm.
1680-talet (Rulla) Avlöningsextrakt. Defekt.
 
31665 – 16781665 - 1667 Mantalsrullor. Militär och Civilstaten.
1670 - 1673 Mantalsrullor. Militär och Civilstaten.
1675 - 1678 Mantalsrullor. Militär och Civilstaten.
 
41679 – 16851679 - 1685 Militär- och Civilstaten.
1681 Mönsterrullor. Officerare och Underofficerare.
1682 Mönsterrullor. Officerare och Underofficerare i Karlskrona, Kalmar och Stockholm.
1682 - 1683 Mantalsrullor. Militärstaten.
1683 Mönsterrullor.
1685 Mantalsrulla. Officerare och Underofficerare Präster, Skalmejblåsare.
1685 Officerare och Underofficerare 2. Eskadern och Kalmar varv.
 
51686 – 17001686 - 1687 Mantalsrullor. Militärstaten, Amiralitetsofficerare.
1698 Mantalsrullor. Militärstaten.
1699 Mantalsrullor. Militärstaten.
1700 Karlskrona stads Borgerskaps komp. ( I Borgarsakten, ej Båtsmanshållet).
 
61701 – 17111701 - 1705 Militärstaten från "Rullverket" Stockholm station, Sump 1961.
1707, 1709 - 1711 Militärstaten från "Rullverket" Stockholm station, Sump 1961.
 
71715 – 1796(Avskrift av C. F. Palmstiernas konceptanteckningar i original exemplar av förteckning 503.)
Serie I a
1715 Namnrulla samt förteckningar över innestående Löner, Fordringar m.m.
1718 Kungl. Maj:ts stat för Amiralitet i Karlskrona och Stockholm.
1720 Rulla. Militärstaten.
1724 Högre Militärbetjänte (Karlskrona).

Serie I b
1721 Extra Officerars och Underofficerare vid Stockholmseskadern.
1722. 2 st. Namnrulla. Flaggmän och Officerare samt Underofficerare i Stockholm.
1725 Flaggmän och Officerare samt Underofficerare i Stockholm.
1732 Överofficerare Göteborg. Överflyttad från Göteborgs Eskader, Diverse rullor 1732-89 (1977).
1734 Rulla. Flaggmän och Officerare.
1734 Specialrulla. Flaggmän och Officerare.
1734 Namnrulla. Flaggmän och Officerare samt Underofficerare i Stockholm.
1736 Specialrulla. Stockholm.
1736. 2 st. Namnrulla. Flaggmän och Officerare samt Underofficerare i Stockholm.
1737. 2 st. Namnrullor samt 1 st. Extrakt och Officerare i Stockholm.
1738. Personalrulla. Flaggmän och Officerare i Stockholm.
1739. Rulla. Flaggmän och Officerare, Underofficerare och Civilbetjänte.
1739 Rulla. Militär och Civilbetjänte i Göteborg.
1741 Specialrulla. Militärstaten. Defekt.
1742 Förteckningar. Militärstaten, Stockholm.
1743-1795 Annotationsbok. Extra Officerare och Civilbetjänte.
1745 Rulla. Flaggmän och Officerare vid Stockholms Eskadern.
1746 Meritrulla. Stockholmsstaten.
1746 Rulla. Militär- och Civilstaten i Stockholm.
odat. antagl. 1753 Rulla (defekt) Officerare.
1756? Förteckning. Karlskrona.
1757 Förteckning. Stockholm.
1759 Rulla. Amiralitetet.
1761 Rulla. Amiralitetet.
1762 Personalrulla. Stockholm.
1767 Namnrulla Militärstaten i Stockholm.
1768 Rulla Militärstaten i Stockholms stat.
1777 Namnrulla. Stockholm.
1777 Namnrulla. Militär- och Civilstaten i Karlskrona och Göteborg.
1777 Personelle rulla. Stockholm.
1777 Anciennitetsrulla. A. F:s svenska Eskader.
1778 Stockholm.
1781 Rulla. Amiralitetsmilitärstaten i Karlskrona.
1792 Rulla. Militärstaten; berättigande till Inkvarteringspengar.
1792 Namnrulla. A. F:s svenska Eskader.
1794 Anciennitetslista. A. F:s svenska Eskader.
1795 Namnrulla. A. F:s svenska Eskader.
1796 Namnrulla. A. F:s svenska Eskader.
odat.