Civildepartementet 1887-07-29

Konseljärenden 1840–1920

Ärendemening
Ärendemening Ang. Färeds sockens skiljande i kommunalt hänseende från Hassle och Berga socknar i Skaraborgs län.
Datum
Datum 1887-07-29
Ärendenummer
Ärendenummer 1
Diarienummer
Diarienummer 1721 / 1886
Arkiv
Arkiv Civildepartementet I (SE/RA/1206)
Serie
Serie E 1
Volymnummer
Volymnummer 1913
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet


Kommentera post/rapportera fel