Om Samlingen Utländska topografiska kartor

Samlingen består av ca. 13 600 kartor från alla världsdelar, även om mer än 90% visar Europa eller Medelhavsområdet. Kartorna avbildar hela länder eller regioner och kallas då generalkartor eller mindre områden och kallas då detaljkartor. I många fall finns även underindelningarna postkartor, vägkartor och hydrografiska kartor – de senare inriktade på farleder till havs och på floder. Större delen av denna mestadels tryckta men delvis även handritade samling härstammar från den svenska Fortifikationen, där officerare har bedrivit insamling av kartor i utlandet.

Kartorna ligger samlade efter världsdel och inom Europa dessutom efter land. Men landsindelningen som använts härstammar från tiden efter Napoleonkrigen! Kartorna över Tyskland har också en speciell indelning, som till delar följer de stora flodernas dräneringsområden. Dessutom är Preussen, Pommern, Rügen, Mecklenburg och Schwerin utbrutna för sig.

De äldsta kartorna är från slutet av 1500-talet och de yngsta från början av 1900-talet. Yngre topografiska kartor hittar man därefter i "Moderna kartsamlingen".

Tillbaka