bild
Serie

Övriga handlingar

Lunds stadsarkiv: Rådhusrättens och Magistratens arkiv

Serien i arkivkartonger.

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1Oplacerade handlingar:
svenska hovstaten 1658; räkenskapsfragment av huvudsaklingen privat karaktär u.å. 1690-1875;
räkenskaper för okänd sätesgård 1691;
spridda privata handlingar huvudsaklingen brev u.å. 1727-1862;
Dalby gårds räkning 1725;
räkenskapsbok för nr 1 Gantofta 1732-1765;
dagbok med brevutkast av okänd tullpackhusvaktmästare i Ystad
och Hälsingborg 1740-talet;
formulär till frälsehemmanskontrakt 1744;
instruktion för stadsvägarna vid torgvågarna i Kristianstad 1746-11-08;
lantmäterihandlingar: diarium för lantmätare F.A. von Rehausen i Västernorrlands län 1753-1754,
handl. rör. Kävlinge nr 16 1743, Hunneberga by i Harlösa socken 1759 samt tvist mellan Everöds och Lyngby byar om åker och äng
1757.
 
2Oplacerade handlingar:
syn å 3:die korpralsbostället under Landskrona kompani av Norra Skånska kavalleriregementet, i Nöbbelövs socken nr 6 1768-06-25; Lunds Akademis ordinarie stat
1770;
syn på prebendehemmanet nr 9 St. Uppåkra 1770-10-03;
utdrag av syn på boställshemmanet nr 3 L. Bjällerup 1776-07-29;
instruktion för Kammarkollegiet 1700-talet;
syn på löjtnantsbostället Hjära nr 1 1772-07-03;
förpassningssedlar för brännvin kvartermästare Sandberg Åkarp transporterat från Hälsingborgs kronobränneri 1781-1785;
Landhövdingeinstruktion (ofullständig) u.å. dikt "Över en dödskalle" u.å.;
kort förklaring på härader och pastorater i Västergötland, av M. Hellstadius 1723.
 
3Kompendier i skilda ämnen företrädesvis från universitetsundervisningen. 
4Kompendier i skilda ämnen företrädevis från universitetsundervisningen. 
5Juridiska kompendier: "Juris prudentia Exclesiastica" av David Nehrman,
"Schönbeck, Naturrätt. Etik", juridiskt kompendium samt räkenskaper 1736-1749 för konsistorienotarien Colling (?),
"Statsrätten, föreläst av prof. Chr. Naumann HT 1853 VT 1853", samling av Kungl. Kanslers och andra författningar och handlingar som vid rektorsämbetet böra vara dagligen att tillgå, författad av Anders Peter Stobaeus.
 
61753 – 1916Protokollsutdrag från allmän rådstuga i Malmö 1753 ang hur lag och förordningar efterlevs samt värdehandlingar och åtkomst-
handlingar, som företetts hos rådhusrätten eller magistraten i Lund men ej avhämtats eller av annan anledning kvarligga.
 
71906 – 1934Angående kvartstadsbelagda tryckta skrifter. Spridda år. 

Nyheter

den 8 november 2021
Fira Arkivens dag med Riksarkivet den 13 november!
Välkommen att fira Arkivens dag med oss! Arkivens...


den 30 september 2021
Folkräkning 1930 uppdaterad
Riksarkivets databas över 1930 års folkräkning ha...


Tidigare nyheter