Frigivna straffarbetsfångar 

2016-12-06

Databasen som finns i SVAR, Digitala forskarsalen har utökats med drygt 2 700 poster.

Frigivna straffarbetsfångar

Nu finns även åren 1926–1939 inregistrerade i databasen över frigivna straffarbetsfångar som därmed omfattar åren 1875–1939. Uppgifterna är hämtade ur Fångvårdsstyrelsens arkiv. Här återfinns bl.a. personuppgifter, signalement, strafftid, brottsrubrik och fotografi.

Till Frigivna straffarbetsfångar

Tillbaka