Bruksarkiv från Lövstabruk finns nu samlat på Riksarkivet i Uppsala 

2023-11-30

Ett omfattande bruksarkiv från Lövstabruk finns nu samlat på Riksarkivet i Uppsala. De ger nya möjligheter till forskning på en viktig del av Sveriges tidiga industriella historia.

Sedan våren 2023 finns de bruksarkiv som tidigare förvarats i Lövstabruk (bland annat arkiven från järnbruken i Lövsta, Gimo, Tobo, Vällnora och Rånäs) på Riksarkivet i Uppsala. Där förvaras också arkiven från många andra uppländska och mellansvenska järnbruk. Totalt omfattar detta bestånd nu omkring 2 000 hyllmeter arkivmaterial och mer än 2 600 kartor. 

Nationellt intresse

– De stora bruksarkiven från Lövstabruk är av nationellt intresse och att de nu bevaras för framtiden i Riksarkivet är av oskattbart värde för både den akademiska forskningen och annan forskning, kommenterar Anders Nordebring, arkivarie vid Riksarkivet i Uppsala.

Samlat bestånd av bruksarkiv

I december 2022 stängdes Leufsta bruksarkiv i Lövstabruk. Eftersom materialet från uppländska järnbruk och verksamheter som förvarades där är av nationellt intresse beslutade Riksarkivet att ta emot arkiven. Denna leverans handlade om knappt 500 hyllmeter och över 800 kartor och ritningar. Arkiven ägdes tidigare av Lövsta bygderåd (numera Lövstabruks hembygdsförening), dels av Louis de Geer. En del av arkivet från järnbruket i Lövsta har sedan tidigare varit deponerat i Riksarkivet. Nu finns alltså hela beståndet samlat på ett och samma ställe. 

Ökat forskningsintresse

– Riksarkivet i Uppsala har redan märkt ett betydande intresse för arkiven. De kompletterar också väl de många andra bruksarkiv från bland annat Uppland, Västmanland och Dalarna som förvaras här och bidrar till möjligheterna att utnyttja det samlade beståndet av bruksarkiv på många olika sätt, säger Anders Nordebring.

Förteckningsarbete av det nu levererade arkivmaterialet pågår men till stor del är det sökbart i Nationell Arkivdatabas, NAD


Ett brev från Charles de Geer till bruksbetjäningen i Lövstabruk.   Foto: Björn Orring.

Tillbaka