Torsdag den 28 september, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Justitiedepartementet 1919-05-20

Konseljärenden 1840–1920

Ärendemening
Ärendemening Riksdagens skrivelse till Konungen, angående val av en deputerad att jämlikt § 54 regeringsformen och § 50 riksdagsordningen med Konungen överlägga.
Datum
Datum 1919-05-20
Ärendenummer
Ärendenummer 1
Diarienummer
Diarienummer 1598
Arkiv
Arkiv Justitiedepartementet (SE/RA/1201)
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet


Kommentera post/rapportera fel