Justitiedepartementet 1919-05-20

Konseljärenden 1840–1920

Ärendemening
Ärendemening Riksdagens skrivelse till Konungen, angående val av en deputerad att jämlikt § 54 regeringsformen och § 50 riksdagsordningen med Konungen överlägga.
Datum
Datum 1919-05-20
Ärendenummer
Ärendenummer 1
Diarienummer
Diarienummer 1598
Arkiv
Arkiv Justitiedepartementet (SE/RA/1201)
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet


Kommentera post/rapportera fel