Från Axel Oxenstierna till Bogislav XIV av Pommern/Hertig

Axel Oxenstiernas skrifter och brev

Datering
Datering 1636-02-09 Stralsund
Reg. nr
Reg. nr 3901
Innehåll
Innehåll Fienden har mirakulöst nog blivit tvungen att lämna landet, men om armén inte förstärks kommer krigsskådeplatsen med säkerhet att flyttas igen till sjökanten. Därför har AO gett Sten Bielke i uppdrag att förhandla med hertigen om assistans.
Original/avskrift
Original/avskrift Orig, kansli
Språk
Språk Tyska
Förvaring/signum
Förvaring/signum Szczecin, Archiwum Panstwowe AKS I/1522
Senast ändrad
Senast ändrad 2005-01-18
Utgivare av brevtext
Utgivare av brevtext Helmut Backhaus
Digitalt material
Digitalt material Brevtexten