Johan Fredrik Didron

Svenskt biografiskt lexikon

Yrke
Yrke Kavalleriofficer, Politiker
Född
Född 1686
Död
Död 1747
Band
Band 11 (1945), sida 224