För närvarande har vi problem med bildvisningen och beställningar till läsesal, felsökning pågår.

Fahlcrantz, släkter

Svenskt biografiskt lexikon

Band
Band 15 (1956), sida 6