För närvarande har vi problem med bildvisningen och beställningar till läsesal, felsökning pågår.

Anders Lissander

Svenskt biografiskt lexikon

Yrke
Yrke Ämbetsman
Död
Död 1786
Band
Band 23 (1980-1981), sida 737