För närvarande har vi problem med bildvisningen och beställningar till läsesal, felsökning pågår.

Julia Maria Svedelius

Svenskt biografiskt lexikon

Yrke
Yrke Kvinnorörelsepionjär, Skriftställare
Född
Född 1870
Död
Död 1955
Band
Band 34 (2013-2019), sida 493