von Ascheberg, Rutger

Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t

Namn
Namn von Ascheberg, Rutger
Arkiv
Arkiv Riksarkivets ämbetsarkiv (samlingspost) (SE/RA/481)
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet SVAR-Svensk arkivinformation


Kommentera post/rapportera fel