Westerberg, Peter

Dödregister

Den avlidne
Den avlidne Westerberg, Peter
Yrke
Yrke kringvandrande, soldat, avsk.
Församling
Församling Kävlinge
Datum
Datum 1830-10-25 (död)
Ålder
Ålder 74 år
Anhörigs namn
Anhörigs namn Lundgren, Jonas
Anhörigs yrke
Anhörigs yrke husar avskedad
Anhörigs hemort
Anhörigs hemort nr 22
Arkiv
Arkiv Kävlinge kyrkoarkiv (SE/LLA/13232)
Volym
Volym C I:1
Register
Register Dödregister - Skåne, Blekinge och Hallands län
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet i Lund