Jönsson, Suen

Dödregister

Den avlidne
Den avlidne Jönsson, Suen
Yrke
Yrke åbo
Hemort
Hemort Kjersebrænna
Församling
Församling Osby
Datum
Datum 1784-06-19 (död)
Födelsedatum
Födelsedatum 1736-02-23
Ålder
Ålder 48 år
Dödsorsak
Dödsorsak håll och styng samt bröstkvav
Anhörigs namn
Anhörigs namn maka Trullsdotter, Ingjer
Anmärkning
Anmärkning Född derstädes, fadren Jöns Pehrsson, Modren Elna Bengts dotter. år 1763 inlät han sig i äcktenskap med sin efterlefwande hustru Jngjer Trulls dotter, aflat tillsammans 8-ta barn, af hwlika 1 Son och 5 döttrar lefwa. Dess lefwerne stilla och anständigt; Sjuknade af håll och styng samt Bröstqwaf.
Arkiv
Arkiv Osby kyrkoarkiv (SE/LLA/13300)
Volym
Volym C I:4 s. 254
Årsnummer
Årsnummer 33
Register
Register Dödregister - Skåne, Blekinge och Hallands län
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet i Lund