bild
Karta/ritning

Förslag till nybuyggnad för barnhusets flick-afdelning vid Kristineberg. Plan af vån 1 Tr. upp.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Akvarell med detaljer och anteckningar i tusch och blyerts, Mindre lagning.