bild
Karta/ritning

Portvaktsbostad vid Frimurarebarnhemmet å Blackeberg.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Ljuskopia med stämpel på baksida. Blekt.