bild
Karta/ritning

Ritning till nybyggnad wid frimurare-barnhusets egendom Kristineberg. Genomskärning efter linien AB. Genomskärning efter linien CD. Genomskärning efter linien EF.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Akvarellmålning med detaljer i tusch. Lagad. Viss informationsförlust. Anteckning i bläck, "Gillas Carl".