bild
Karta/ritning

Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Hem för stora gossar jämte bost. för lärare.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 15".