bild
Karta/ritning

avstånd här något ojämnt. [Oidentifierad detalj.]

Uppsala domkyrka

Oidentifierad urklippt del av ritning.