bild
Karta/ritning

Project till frimurare barnhus vid Christineberg. Nr 10. Latrin-byggnader. Facaden. Genomskärning. Plan. Grindwakt-stuga. Facaden. Gafvel. Plan. Ventilation m.m. Detaljritning till warm-lufts-ledning. Detaljritning till ventilation.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Tuschteckning. Lagad.