bild
Arkiv

Murmästareämbetet

SKRÅARKIV

MURMÄSTAREÄMBETET (66/42)

INLEDNING

Murmästareämbetet var bland de äldsta skråna som bildades i Stockholm och erhöll en skråordning redan 1487 av Borgmästare och råd i Stockholm. En medeltida murmästare var samtidigt byggnadens arkitekt i nutida bemärkelse och en hantverkare som kunde mura (se även Byggmästareämbetet, förteckning nr 66/07). Under 1600- och 1700-talen var murmästare ofta underställda en arkitekt.

År 1601 fick skråordningen ett tillägg som föreskrev att högst 12 murmästare, varav 8 skulle vara tyska och åtta svenska, skulle få finnas i Stockholm. Sedan medeltiden var de flesta murmästarna invandrade från Tyskland och även ämbetsreglerna var hämtade därifrån. En ny, moderniserad förordning upprättades 1696 som byggde på 1669 års allmänna förordning. Enligt denna fick en mästare ha åtta lärlingar. Murarlärlingarnas utbildningstid omfattade ca fem år, därefter blev man gesäll och efter ytterligare en yrkesverksamhet under sex till åtta år kunde man anhålla hos Borgmästare och råd att erhålla burskap som mästare.

Efter skråförordningens upphävande i slutet av 1846 bildades nya sammanslutningar, Murmästareföreningen för de före detta mästarna och Murarfackföreningen för gesällerna.

Murmästareämbetets arkiv omfattar en volym, tiden 1774-1847, och består i huvudsak av protokoll. Kopia av den äldsta skråordningen finns i Stockholms stadsarkivs bibliotek. Ett större antal handlingar, 1643-1875, förvaras hos Nordiska museet (se bilaga). Arkivet har förtecknats i oktober 2009.


Stockholms stadsarkiv den 8 februari

Christina Hellgren


KÄLLOR:
Alm, Henrik, Murmästare-ämbetet i Stockholm, Stockholm 1936.

Alm, Henrik, Murgesälierna i Stockholm, Stockholm 1944.

Dahlbäck, Göran, I medeltidens Stockholm, Monografier utgivna av Stockholms stad nr 81, Stockholm 1987.

Lindberg, Folke, Hantverk och skråväsen ?? under medeltid och äldre vasatid, Stockholm 1964.

Nyström, Bengt, Biörnstad, Arne, BurselI, Barbro (red.), Hantverk i Sverige ?? om bagare, koppareslagare, vagnmakare och 286 andra hantverksyrken, Stockholm (1989) 1996.
 Serier (1 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
Vol.HandlingarMurmästareämbetets gesällskaps handlingar som förvaras hos Nordiska museet, se bilaga. Skråordning 1480 (tryckt 1879) se Stockholms stadsarkivs bibliotek.