bild
Karta/ritning

10. Pillaw Mensura. [Pillau]. [Översättning av text på kartan:. År 1623 var inloppet för skeppen på det med stjärnor *** betecknade området. År 1625 före fiendens ankomst gjordes ett inlopp på den med (ankare) betecknade platsen, men emedan det ej var tillräckligt djupt, läto fyra män i kurfurstens tjänst rensa upp det; och således förblev ett inlopp tillgängligt för sjöfarten och är det än i dag. Inloppet var knappt rensat förrän Svenskarne den 10 juli 1626 foro in där och på vardera sidan anlade de fyrkantiga fästningarna B. B., men vid västlig och nordlig vind lämnade de befästningarna, som sköljdes av de häftiga vågorna, och besatte slätten A och anlade där en femhörnig fästning med omgivande vallar. När denna var färdig, började de jämna med marken ej blott de kullar, som lågo i vägen, utan även de preussiska fästningarna Kick en deen pott och Hantene gott (så benämnda av holländarne) för att så mycket bättre kunna beskjuta de inseglande. Författaren ritade kartan år 1625 och kontrollerade den nu år 1634, då han i hemlighet var på platsen förklädd till fiskare.]

Handritade Kartverk

Ej fjärrlån.