bild
Karta/ritning

Ritning öfwer boställs-huset wid frimurar-ordens egendom Kristineberg. Plan af Winds-Wåningen. Plan af Wåningen 1 Tr. upp. Plan af Botten Wåningen. Plan af wästra Flygeln. Plan af östra Flygeln.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Akvarellmålningen med tusch och blyertsdetaljer. Anteckningar i blyerts. Anteckning i bläck, "Gillas Carl". Lagad.