bild
Karta/ritning

Uppsala domkyrka. Bok-kammaren. Norra väggen. Södra väggen. Sektion A-A.

Uppsala domkyrka

Låg i mapp märkt "portfölj 19"