bild
Arkiv

Hans Axel von Fersens samling

Stafsundsarkivet

Grunddata

ReferenskodSE/RA/720807/02/6
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/qv3YFecRrH6d0G02H087k3
Omfång
39 Volymer  (-)
VillkorJa
VillkorsanmVolymerna 4-9 (dagböcker 1770-1808) och volym 10 (diarier 1783-1808) är skannade och lånas ej ut i original.
Sökmedel
Brevskrivarregister: Brk, F-exp/kort
Brevskrivarregister: BrF, F-exp/i förteckning
Arkivförteckning (godkänd): F häfte, F-exp/pärm, Förteckning av Nils F. Holm 1965
ArkivinstitutionRiksarkivet (depå: Marieberg)
Arkivbildare/upphov
Fersen, Hans Axel von (d.y.) (1755 – 1810)
Kategori: Person (släkt, samlare). Övriga ej yrkesklassificerade personer (Riksmarskalk)

Innehåll

Allmän anmärkningEn kassajournal med verifikationer för tiden 1/10 1798-30/9 1799 såldes i januari 2016 på Bukowskis Market.
Inledning (äldre form)Hans Axel von Fersens samling.

Riksmarskalken Axel von Fersens (1755-1810) samling ingår i Stafsundsarkivet. En annan del av hans efterlämnade papper förvaras i arkivet på Lövstad. Om Axel von Fersen och hans arkiv - se även biografi av Bengt Hildebrand i Svenskt Biografiskt Lexikon XV s. 708 ff (om arkivet s. 743-45). I Stafsundsarkivets autografsamling ingår ett mindre antal brev ställda till Axel von Fersen d.y. Dessa brev äro medtagna i här föreliggande brevförteckning och markerade med A. i anmärkningskolumnen.

Ordnandet och förtecknandet av samlingen påbörjades i juni 1961 av arkivarien C.G. Löwenhielm, som tidigare ordnat och förtecknat de äldre Fersen-samlingarna i Stafsundsarkivet. Löwenhielm har med hjälp av bl.a. Fersens dagbok och brevdiarier lyckats bestämma huvudparten av anonyma skrivelser och andra svårbedömda handlingar samt har upprättat ett lappregister över flertalet brevskrivare. Sedan Löwenhielm på grund av andra uppgifter blivit förhindrad att fullfölja arbetet, har undertecknad med stöd av hans förarbeten upprättat nu föreliggande förteckning.

Stockholm i april 1965

Nils F. Holm

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se även: Löfstads säteris arkiv (SE/VALA/02249)
Se även: Fredrik Axel von Fersens räkenskaper (SE/RA/720310)
ReproduceratDel

Kontroll

KällaArkivförteckning
Källår1965
Om postens upprättandeTidigare Arkis-nummer: 720807.022
Skapad1993-09-30 00:00:00
Senast ändrad2016-01-29 10:02:18