bild
Arkiv

Sveriges Riksidrottsförbund Del 1

Sveriges Riksidrottsförbund

Grunddata

ReferenskodSE/RA/730356/1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/NfRYFecRrH6d0G02H087k3
Omfång
101,5 Hyllmeter  (Omfång kontrollerat 2013-10-14/Mikaela Nybohm)
Datering
18841972(Tidsomfång)
VillkorNej
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): SF band, F-exp/band
ArkivinstitutionRiksarkivet (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Edström, J Sigfrid (Ö III a) (1870 – 1964)
Kategori: Person (släkt, samlare). Företagsadministrativt arbete (Direktör för ASEA)
 
Riksidrottsnämnden (Ö I a)
 
Samarbetskommittén (Ö I b)
Alternativa namn: SAMK
Kategori: Förening
 
Motionsidrottskommittén (Ö I c)
Alternativa namn: MIK
Kategori: Förening
 
Kommittén för kvinnlig idrott (Ö I d)
Kategori: Förening
 
Kursrådet (Ö I f)
Kategori: Förening
 
Olandersgårdsnämnden (Ö I g)
Kategori: Förening
 
Poliklinikkommittén (F XV:9, Ö I h)
Kategori: Förening
 
Svenska gymnastik (och idrotts-) förbundet (Ö II a) (1891 – 1903)
Alternativa namn: Svenska gymnastikförbundet  (1891 – 1896)
Alternativa namn: Svenska gymnastik- och idrottsförbundet  (1896 – 1903)
Kategori: Förening. Idrottsföreningar
 
De nordiske Rigs-Idraetsforbunds Faelleskomité (Ö II b)
Kategori: Förening
 
Föreningen idrottens guldmärkesmän (Ö II c)
Kategori: Förening
 
Bastudelegationen (Ö II d)
Kategori: Förening
 
Centralkommittén för fältsport (Ö II e)
Kategori: Förening
 
Simbadsdelegationen (Ö II f)
Kategori: Förening
 
Lilliehöök, Gösta (Ö III b)
Kategori: Person (släkt, samlare)
 
Björk, Gösta (Ö III c)
Kategori: Person (släkt, samlare)
 
Riksidrottsförbundets personalklubb (Ö IV)
Kategori: Förening
 
Bosöinstitutet (F X, G II h)
 
Riksidrottsförbundets förlags AB (G II e)
Kategori: Företag
 
Ungdomskommittén (Ö I e) (1989)
Kategori: Statlig myndighet. Kommittéer (tillsatta av Kungl. Maj:t / Regeringen)
 
Sveriges riksidrottsförbund (1903)
Alternativa namn: Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund
Alternativa namn: RF
Alternativa namn: Riksidrottsförbundet
Kategori: Förening. Idrottsföreningar
 
Sveriges olympiska kommitté (G II f)
Alternativa namn: SOK
Kategori: Förening
 
Gymnastik- och idrottskommittén (Ö I i)
Alternativa namn: Kronprinsens kommitté
 
Vålådalsstiftelsen (G II g)
 
Fonden för idrottens främjande (G I d, G II d)

Innehåll

Ordning & strukturFörteckning

över

SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUNDS ARKIVJan Lindroth
1973-1974

Kompletterad i
samband med leverans
1976-1977.
Allmän anmärkningSöktips:

Idrottsföreningar
För att hitta uppgifter om en idrottsförenings grundande samt vilka föreningar som var verksamma ett visst år leta i:
Sveriges riksidrottsförbunds arkiv, del 1:
serie DI, Register över föreningar (1909-1936)
serie DII, Medlemsmatriklar/Föreningsregister (1905-1963)
serierna EXa-EXd, inträdesansökningar till Riksidrottsförbundet (1930-tal-1960-tal)

Sveriges riksidrottsförbunds arkiv, del 2:
serie D1aa, Register över föreningar - äldre serie (1933-1962)
Se även övriga serier D1a-D1e rörande föreningar
serie B5, bilagor till verksamhetsberättelserna (förteckning årsvis över föreningar tillhörande Riksidrottsförbundet 1904-1930)
serie L1, Tidningen Svensk Idrott (förteckning över idrottsföreningar tillhörande Riksidrottsförbundet fr.o.m. 1929 finns i mars-nummer varje år)

Specialidrottsförbundens arkiv kan även innehålla föreningsregister samt uppgifter om inträden för föreningarna.


Idrottsfotografier
Om man letar idrottsfotografier och inte hittar de fotografier man söker kan man vända sig till Idrottsmuseet i Malmö där Centralföreningen föreningen för idrottens främjande har deponerat en stor samling idrottsfotografier. Oregistrerade fotografier finns.
Inledning (äldre form)Sveriges Riksidrottsförbunds arkiv del 1, se/ra/730356/1


Inledning

Representanter för Svenska Gymnastik- och idrottsförbundet samt Svenska idrottsförbundet enades 1902 om tillsättandet av en kommitté för att lösa frågan om en enhetlig överledning av den svenska idrotten. Som ett resultat härav bildades Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund den 31 maj 1903. Det nuvarande namnet, Sveriges riksidrotts- förbund (RF), antogs 1947.

RF:s arkiv ordnades och förtecknades provisoriskt av Jan Lindroth 1973-1974. I augusti 1976 överfördes arkivet t.o.m. ca 1965 till riksarkivet. Nytillkomna serier har därefter ordnats in i arkivet, förteckningen har justerats i erforderlig utsträckning och ett flertal serier försetts med nya kartonger. Förteckningen har därefter renskrivits, etiketter utskrivits och klistrats. Den totala arbetsinsatsen från folkrörelseenhetens sida 1976/77 med dessa arbetsuppgifter uppgår till 45 dagar.

RF:s arkiv är endast till vissa delar välbevarat. Protokollsserierna är i stort kompletta och naturligtvis den främsta källan för forskningen. Bland övriga intressanta serier kan nämnas föreningarnas inträdesansökningar med bilagor som finns fr.o.m. 1930-talet t.o.m. ca 1960 (E X a-d) och serien F I a som innehåller interna utredningar i diverse frågor, bl.a. amatörfrågan. RF:s omfattande fotosamling är till större delen kvar hos förbundet. Den välordnade klippsamlingen medföljde dock leveransen till RA
(L I a-b, L II). Diarier finns bevarade fr.o.m. 1948. Viktigare skrivelser är i allmänhet bifogade protokollen som bilagor. Volym D VII:1 innehåller ett värdefullt register till utskottets och överstyrelsens protokoll som täcker tiden t.o.m. 1950. En rad korrespondensserier av skiftande värde finns. Räkenskaper finns bevarade i stort fr.o.m. 1950-talet. Bland arkivbildare och fragment som förtecknats under huvudavdelning Ö kan nämnas riksidrottsnämnden, poliklinikkommittén, kommittén för kvinnlig idrott, svenska gymnastik- och idrottsförbundets handlingar 1891-1902 samt JS Edströms samling m.fl. arkivfragment.

Stockholm den 7 november 1977

Lars-Olof Welander

Ett kompletterande förteckningsarbete avseende ca. 8 hm arkivhandlingar som levererats i efterhand, har utförts av undertecknad arkivarie vintern 2011-2012.

Arninge den 13 januari 2012
Tommy Eriksson

Ny leverans genomfördes 2019 till del 3. Leveransen bestod av 33,5 hm. Serie F18AA (från 2000-) innehåller allmänna handlingar då RF är ett OSL-organ.

Ämnesord

Ämnesord, person/institution
Andersson, G H. Ö V:2
Balck, Viktor. F XI:1-2
Bredberg, Ernst. Ö IIId:1-2
Drake, Gösta. F XI:3-4, Ö IIId:3-4
Hellström, Kristian. Ö IIId:5
Hjertberg, Ernst. Ö V:5
Johanson, Anton. Ö IIId:6
Lindqvist, Richard. Ö V:1
Löfvenius, Emil. Ö IIId:7
Westerlund, G. Ö V:6
Ämnesord, sak
Motionsidrottskampanjen Sport. F XIII (Lokalt ämnesord)
Olympiska spel. F XI-XII, L II (Lokalt ämnesord)

Hänvisningar

ReproduceratJa
Repro. anm.Viktor Balcks arkiv tillgängligt på mikrokort.

Kontroll

Skapad1993-09-30 00:00:00
Senast ändrad2019-04-25 16:04:44