bild
Arkiv

Acta miscellanea ("Palmskiölds samling")

Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea

Förteckning av H. Appelgren, i Smärre ämnesserier, 1955. Reviderad 1992 av P.G. Ottosson.

Efter slottsbranden 1697 hade ordnandet av handlingar i ämnesordning inletts. Detta arbete fortsattes av Elias Palmskiöld, som var arkivsekreterare 1702-1709. Han bildade därvid samlingen "Miscellanea som framledes skola genomses och ordnas". Under 1700-talet inordnades en del av detta material i andra serier. Under 1800-talet, då ämnesordning var den ledande principen, utökades dock denna samling ytterligare.

Efter proveniensprincipens genombrott vid början av 1900-talet har många handlingar i denna liksom andra ämnessamlingar återförts till sina ursprungliga sammanhang. Det som återstår här är en samling handlingar, ofta av oklar proveniens, under stundom kuriösa rubriker, som vittnar om problemet att bringa ordning i arkiv som en gång skingrats.

Per Gunnar Ottosson

 Serier (20 st)

ReferenskodTitel 
#Kartor och ritningar 
A 
B 
C 
D 
F 
G 
I 
J 
K 
L 
M 
O 
P 
Q 
R 
S 
T 
U 
Z