bild
Karta/ritning

Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Gymnastikbyggnaden.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 27".