bild
Arkiv

Wermlands Enskilda Banks, huvudkontoret, arkiv


Historik

Wermlands Enskilda Bank grundades 1832 under namnet Wermlands Provincial Bank. Banken var därmed en av de första affärsbankerna i landet. Etableringen skedde till en början i Karlstad, Kristinehamn och Filipstad, och följdes senare av en expansion av rörelsen i Vänersborg 1842, Åmål 1858, Arvika 1863 och Sunne 1868. 1856 bytte banken namn till Wermlands Enskilda Bank.

Banken genomgick en gynnsam utveckling fram till ca 1920. Etableringen av nya kontor skedde omkring sekelskiftet i bl. a. Årjäng, Charlottenberg och Ekshärad, följt av en ny expansionsfas strax efter första världskriget då närmare trettio nya avdelningskontor tillkom bl. a. i Göteborg. 1911 utvidgades rörelsen då Kristinehamns Enskilda Bank övertogs. Tiden efter första världskriget kom emellertid att bli svår. Allmänhetens ökande intresse för aktieaffärer ledde till att banken lämnade ut lån mot höga belåningsräntor. Då aktiekurserna började att falla kraftigt 1919 innebar detta att utvecklingen började att anta en negativ trend. Samtidigt medförde bankens stora industriengagemang stora förluster. Banken rekonstruerades 1923 och nytt kapital tillfördes.

1934 blev banken aktiebolag. Under decenniet skedde en koncentration av verksamheten till Värmland. Detta skedde bl. a. genom många kontorsbyten med andra bankbolag t. ex. AB Skånska Banken och AB Jordbrukarbanken. 1951 övertogs AB Diskontobanken, och därmed var Wermlands Enskilda Bank etablerat i Stockholm. Bankrörelsen kom i fortsättningen att expandera i storstadsområden på bekostnad av de mindre orternas bankkontor. Under 1980-talet gjordes en internationell satsning då kontor öppnades i Oslo 1982 och London 1983.

1990 bildades Gota Bank genom en sammanslagning av Götabanken, Wermlandsbanken och Skaraborgsbanken. De gamla företagsnamnen bibehölls under en tid för att markera bankernas regionala och lokala profiler, men försvann då Gota Bank förvärvades av Nordbanken 1993.

Wermlands Enskilda Bank benämndes i dagligt tal Wermlandsbanken, men det var först 1970 som det namnet blev officiellt. Banken hade från 1850-talet en egen sedelutgivning som upphörde 1901.

Arkivet

Wermlands Enskilda Bank har under bankens verksamhetstid haft ett nittiotal avdelningskontor sammanlagt. Avdelningskontoren bildar egna arkiv, men även huvudkontorets arkiv innehåller information av lokal karaktär. Huvudkontorets arkiv inhämtades 1996 från Nordbankens kontor i Karlstad samt en depå i Ekshärad. Bakgrunden till hämtningen var att Nordbanken i ett riksomfattande projekt bestämt att de övertagna bankernas arkiv skulle tas om hand och så småningom ställas till forskningens tjänst. Totalt inhämtades drygt 300 hyllmeter handlingar från Wermlandsbankens olika kontor. Drygt hälften av detta material hörde till huvudkontorets arkiv.

Huvudkontorets arkiv är relativt väl bevarat, dock inte gällande de allra första åren i bankens verksamhet. Arkiv saknas troligen också gällande t. ex. kundreskontra före sekelskiftet.
Vid ordningsarbetet har de många kontorsbyten som förekommit ställt till proveniensmässiga problem. Samma problematik har gällt de många företagsarkiv som påträffats i bankens arkiv.

Några olika handlingstyper kan framhållas i bankarkivet. Bankens historia finns väl dokumenterad i serie F 5, som också innehåller en del kuriöst material. Lokalkontorens situation berörs i styrelseprotokoll (A 2 A), föredragningslistor (A 2 B), kontorsstyrelseprotokoll (A 2 D) och reklammaterial (B 2). Dokumentation om enskilda kunders sparande och lån finns i kundreskontran (G 3) och föredragningslistor över krediter m.m. (A 2 BA och A 2 BB). Kunderna står också i centrum i serie F 4, som ofta berör nödlidande fordringar. Bankens roll som stor fordringsägare har ofta medfört att företag som förvaltats av banken också har sina arkiv i bankarkivet (se serie F 4 AC). Det har i regel varit svårt att klart bedöma vad som varit företagets handlingar och vad som hört till banken. Handlingarna har därför fått ligga kvar i arkivet. Det förekommer också aktiebrev från sådana företag (F 4 BA).

Följande arkivbildarkort har upprättats för huvudkontorets arkiv:
AB Alltjänst
AB B. Bergson & Söner, Karlstad
AB Clotho
AB Emspad
Garpenbergs bruk
AB Haraldson & Bohman, Göteborg
AB Karlstads Spisbrödsfabrik
AB Karlstads Strå- & Filthattfabrik
Karlstads Ångtvätt
Klarafors Fabrikers Aktiebolag
Kroksta egendom
Krontorps gård
AB Lachesis
Mercurius värmecentral
Nelsons Skandinaviska Strumpfabriksaktiebolag, Karlstad
Norra Finnskoga sockens gåvomedelsfond
Nya Wermlands-Tidningens AB
Obligationsföreningen Fortuna
Rederi AB Fingal, Karlstad
AB Sundsviks Ångsåg, Sunne
Säffle Sågverks AB
AB Träexport, Karlstad
AB WEBE
AB Vermlands-Eda Badanstalt
Wermlands Garanti AB
Wermlandsbankens Finans AB
Wermlandsbankens Intressekontor
Wermlandsbankens Pensionsstiftelse
Åmåls Mekaniska Verkstad

Finns Bilagor i pärm.

Bilaga 1. Kontoplan WEB, huvudkontoret t.o.m. 1965, Kontoplan WEB, huvudkontoret t.o.m. 1973.
Bilaga 2. Register för Wermlandsbankens inventarium 1979-1982
Bilaga 3. Förteckning över WEB:s kontor
Bilaga 4.
Kontor Grundat/förvärvat , Upphört/försålts
Karlstad Torget 1833
Kristinehamn 1833 , 1868
Filipstad 1833
Vänersborg 1842 , 1868
Åmål 1858 , 1949 Överläts till Sveriges Kreditbank.
Arvika 1863
Sunne 1868 , Övertog 1937 AB Jordbrukarbanken, som 1923 ,
övertog en rörelse grundad 1918 av AB Svenska Lantmännens Bank.
Uddeholm 1870
Årjäng 1876 , 1880
Säffle 1899
Kristinehamn (A) 1902 , Fusion 1911 med Kristinehamns Enskilda Bank.
Torsby 1902
Årjäng 1904 , Övertog 1937 AB Jordbrukarebanken som 1923 övertog en rörelse grundad 1918 av AB Svenska Lantmännens Bank.
Charlottenberg 1906
Ekshärad 1906
Kil 1906
Likenäs 1906
Munkfors 1907
Trollhättan 1907 , 1936 Överläts till AB Göteborgs Handelsbank..
Vänersborg 1907 , 1937 Överläts till Jordbrukarbanken.
Värmlands Nysäter 1910
Frediksberg 1911 , 1939 Grundad 1873 av Kristinehamns Enskilda Bank. Överläts 1939 till AB Göteborgs Handelsbank i utbyte mot Töcksforskontoret.
Karlskoga (A) 1911 Grundad 1898 av Kristinehamns Enskilda Bank.
Laxå 1911 , 1911 Grundad 1904 av Kristinehamns Enskilda Bank.
Malung 1911 , 1936 Grundad 1896 av Kristinehamns Enskilda Bank. Överläts 1936 till AB Svenska Handelsbanken.
Molkom 1911 , 1925 Överläts till AB Skånska banken.
Råda 1911 Grundad 1870 av Kristinehamns Enskilda Bank.
Sysslebäck 1911 Grundad 1902 av Kristinehamns enskilda Bank.
Bograngen 1916 , 1987
Adolfsfors 1918 , 1986
Deje 1918 , 1918
Edane 1918
Forshaga 1918
Frändefors 1918 , 1918
Glava 1918
Gräsmark 1918
Gunnarskog 1918
Högboda 1918
Laxå 1918 , 1920 Överläts till AB Göteborgs Handelsbank.
Lysvik 1918
Långserud 1918 , 1979
Mangskog 1918 , 1988
Norra Fjöle 1918 , 1925
Olsäter 1918 , 1973
Sillerud 1918 , 1988
Stöpafors 1918 , 1925
Vitsand 1918
Västra Ämtervik 1918
Åtorp 1918 , 1970
Östmark 1918
Hagfors 1919
Skoghall 1919 , 1923
Grums 1920
Göteborg Palace 1920 , 1927 Överläts till AB Göteborgs Handelsbank.
Storfors 1920 , 1925
Hällefors 1921 , 1923
Karlanda 1921 , 1974
Deje 1925 Övertog AB Sydsvenska Bankens kontor som 1922 övertog Sydsvenska Kredits rörelse. Grundad 1918.
Fensbol ? , 1925
Koppom 1925 Grundad 1907 av Sydsvenska kredit AB. Övertogs 1922 av AB Sydsvenska Banken.
Mosstakan ? , 1925
Ambjörby 1936 , 1986 Grundad 1920 av Enskilda Banken i Vänersborg. Övertogs 1925 av AB Skånska Banken.
Höljes 1936 Grundad 1918 av Sydsvenska Kredit AB. Övertogs 1922 av AB Skånska Banken.
Molkom 1936 Grundad 1903 av Filipstads Bank. Övertogs 1914 av Sydsvenska Kredit AB och 1922 av AB Skånska Banken.
Stöllet 1936 Grundad 1908 av Sydsvenska Kredit AB. Övertogs 1922 av AB Skånska Banken.
Storfors 1937
Åmotfors 1937 Grundad 1918 av AB Svenska Lantmännens Bank. Övertogs 1923 av AB Jordbrukarbanken.
Töcksfors 1939 Grundat 1908 av AB Göteborgs Handelsbank.
Skoghall 1946
Degerfors 1949 Grundat 1916 av Sydsvenska Kredit AB. Övertogs 1922 av AB Skånska Banken och 1936 av AB Göteborgs Handelsbank.
Karlstad Herrhagen 1951 , 1988
Stockholm Kungsträdgården (A) Grundad 1919 av Diskonto AB. Övertogs 1928 av AB Diskontobanken. Överläts 1990 till Götabanken Region Stockholm.
Göteborg Palace 1956 Grundad 1918 av AB Köpmannabanken.
Karlstad Rudsvägen 1958
Karlstad Duvan 1962 , 1991
Karlskoga 1963 , 1979
Karlstad Våxnäs 1963
Vålberg 1964
Karlskoga (C) 1965 , 1985
Stockholm Hornsgatan (B) 1967 , 1989 Överläts Gotabanken.
Örebro 1967
Karlstad Örsholmen 1968 Flyttat från Skattkärr.
Karlstad Skåre 1969 , 1978
Kristinehamn (B) 1970 , 1977
Göteborg Sisjön 1973 , 1990 Överfört till Götabanken.
Stockholm Folkungagatan (C) 1973 , 1982
Stockholm Sveavägen (D) 1974 , 1991
Göteborg , Grimbo 1982 , 1990
Oslo 1982
London 1983 , 1988
Göteborg Avenyn 1984 , 1989
Göteborg Linnégatan 1984 , 1990 Överfört till Götabanken.
Karlstad Mäklarhuset 1988
Örebro Aspholmen 1988
Göteborg Kungälv 1989 , 1990
Bengtsfors 1990 Övertogs från Götabanken.
Billingsfors 1990 Övertogs från Götabanken.
Bilaga 5. Kostnadsställen inom WEB.
Bilaga 6. Förteckning över fastigheter inom WEB.
Bilaga 7.Gallrade handlingar i huvudkontorets arkiv.

 Serier (169 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar från Kartia 
APROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR 
A 1BOLAGSSTÄMMANS PROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR 
A 1 aBolagstämmans protokoll med bilagorSerien inbunden. 
A 1 bBolagstämmans handlingarSerien i kartong. 
A 1 cLjudupptagningar från bolagsstämman 
A 2 STYRELSEPROTOKOLL 
A 2 aStyrelseprotokoll och bilagorSerien inbunden. A 2 A: 1-11 innehåller även brevkoncept. Styrelsen benämnes Centraldirektionen t. o. m. 1867. 
A 2 bFÖREDRAGNINGSLISTOR 
A 2 baFöredragningslistor vid styrelsens sammanträdenSerien inbunden. 
A 2 bbFöredragningslistor gällande krediterSerien inbunden. Handlingarna benämnes föredragningslistor t.o.m. 1957, därefter kreditlistor, och utgör bilagor till styrelsens protokoll. 
A 2 cRegister till styrelseprotokollSerien inbunden där inget annat anges. 
A 2 dKontorsstyrelseprotokoll och bilagorSerien i kartong. Kronologisk ordning, avdelningskontoren i alfabetisk ordning. 
A 3DIREKTIONENS PROTOKOLL OCH BILAGOR 
A 3 aDirektionsprotokollSerien inbunden om ej annat anges. 
A 3 bBilagor till direktionsprotokollSerien inbunden. 
A 3 cAlfabetiskt register till direktionsprotokoll 
A 4Företagsnämndens protokollSerien i kartong. 
B UTGÅENDE HANDLINGAR 
B 1Årsberättelser 
B 2Eget tryck och reklammaterialSerien i kartong om ej annat anges. 
B 3Cirkulär och instruktioner 
B 4Rapport till bankinspektionen 
CDIARIER 
C 1KonkursdiarierSerien inbunden. 
C 2LagsökningsdiarierSerien inbunden. 
C 3Notarieavdelningens inkassodiarier 
DLIGGARE OCH REGISTER 
D 1FÖREDRAGNINGSBÖCKER 
D 1 aDirektionens föredragningsböckerSerien inbunden. 
D 1 bÖvriga föredragningsböckerSerien inbunden. 
D 2LIGGARE OCH REGISTER ANGÅENDE AKTIER OCH ÄGANDE 
D 2 aLottböckerSerien inbunden. 
D 2 bLiggare angående 1938 års nyemission av stam- och preferensaktierSerien inbunden där inte annat anges. 
D 2 cLiggare över tillskottsbevis 
D 2 dFörteckningar rörande bankens ägarförhållanden före 1923Serien inbunden där inget annat anges. 
D 3FONDAVDELNINGENS LIGGARE OCH REGISTER 
D 3 aLiggare för obligationer, aktier, inteckningar och reverserSerien i skruvliggare. 
D 3 bFondliggare 
D 3 cKvitteringsböcker över realiserade hypotekSerien inbunden. 
D 3 dFondavdelningens övriga liggare och registerSerien inbunden om ej annat anges. 
D 4NOTARIATAVDELNINGENS LIGGARE OCH REGISTER 
D 4 aLIGGARE ANGÅENDE ÖPPNA FÖRVAR 
D 4 aaFörteckning över öppna förvarSerien i skruvliggare. Med register. 
D 4 abFörteckning över öppna förvar, utsorterade blad 
D 4 acKvittensböcker över öppna förvar och liggare över tillfälligt uttagna värdehandlingarSerien inbunden. 
D 4 bLiggare över ingående värdenSerien inbunden. 
D 4 cLiggare över diverse uppdragSerien inbunden. 
D 4 dNummerförteckningar över kassafackSerien inbunden. 
D 4 eNotariatavdelningens övriga liggare och registerSerien inbunden. 
D 5Revisionsavdelningens liggare och registerSerien i kartong. D 5: 2-5 utgörs av bundna revisionsdagböcker i kartong, sorterade efter avdelningskontor. 
D 6Arkivförteckningar 
D 7Övriga liggare och registerSerien inbunden om ej annat anges. 
EINKOMNA HANDLINGAR 
E 1KORRESPONDENS 
E 1 aBankdirektörernas korrespondensSerien i kartong. I kronologisk ordning. 
E 1 bIntendenturens korrespondensSerien i kartong. I kronologisk ordning. 
E 1 cKreditkansliets korrespondensSerien i kartong. 
E 1 dFastighetesavdelningens korrespondensSerien i kartong. Sorterat på fastighet. 
E 1 eUTLÄNDSK KORRESPONDENS 
E 1 eaUtlandsavdelningens korrespondensSerien i kartong. 
E 1 ebKorrespondens angående diverse utländska villkorSerien i kartong. Serien består av korrespondens gällande bankväsendet i skilda länder. Sorterat i alfabetisk ordning efter land. 
E 1 fKorrespondens angående bankanställdas pensionerSerien i kartong. 
E 1 gKorrespondens angående ackordSerien i kartong. 
E 1 hKORRESPONDENS ANGÅENDE NÖDLIDANDE FORDRINGAR 
E 1 haKorrespondens angående nödlidande fordringar, huvudserieSerien i kartong. 
E 1 hbKorrespondens med avdelningskontoren angående nödlidande fordringarSerien i kartong. Sorterat på respektive avdelningskontor. 
E 1 hcMissivbrev från avdelningskontorenSerien i kartong. I alfabetisk ordning på avdelningskontor. 
E 2Soliditetsupplysningar 
FHANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE 
F 1Handlingar angående fastigheter och inventarierSerien i kartong. 
F 1 aWermlandsbankens Konstförening 
F 2Avtal och kontraktSerien i kartong. 
F 3ADMINISTRATIVA HANDLINGAR 
F 3 aAdministrativa handlingar, huvudserieSerien i kartong. 
F 3 bSystemdokumentationSerien i kartong. 
F 4HANDLINGAR ANGÅENDE BANKENS KUNDER 
F 4 aaHandlingar angående nödlidande fordringar, kronologisk serieSerien i kartong. Kronologisk ordning efter handläggningsår. I serien ingår fullmakter, kontrakt, fastighetshandlingar, konkurshandlingar, protokollsutdrag m.m. Jämför serierna F 4 AB - AC. 
F 4 abHandlingar angående nödlidande fordringar, akterSerien i kartong. Akter i nummerordning. 
F 4 acInförlivade företagsarkivSerien består av arkivalier från företag som övertagits av, eller stått under bankens förvaltning. Jämför serie F 4 AA. Serien inbunden där inte annat anges. I alfabetisk ordning på företag. 
F 4 bHANDLINGAR ANGÅENDE VÄRDEPAPPER 
F 4 baAktie- och lottbrevSerien i kartong. 
F 4 bbBilagor till lottöverlåtelserSerien i kartong. I alfabetisk ordning. 
F 4 bcUtlottning av värdepapperSerien i kartong. 
F 4 cBouppteckningshandlingar och fullmakterSerien i kartong. I alfabetisk ordning. Jämför serie F 4 BB. 
F 4 dHypotekshandlingarSerien i kartong. 
F 4 eStrödda handlingar angående bankens kunderSerien i kartong. 
F 5Historiker, jubiléer och kuriosaSerien i kartong där inte annat anges. 
F 6HANDLINGAR ANGÅENDE BANKENS PERSONAL 
F 6 aPersonalkort 
F 6 bAvställda personaldossiérerSerien i kartong. Dossiérer avställda i femårsperioder i alfabetisk ordning. 
F 6 cÖvriga handlingar rörande personalSerien i kartong. 
F 7Strödda handlingarSerien i kartong om ej annat anges. 
GRÄKENSKAPER 
G 1VERIFIKATIONER 
G 1 aVerifikationer, huvudserieSerien inbunden. 
G 1 bFastighetsavdelningens verifikationerSerien i kartong. I alfabetisk ordning. 
G 2GRUNDBOKFÖRING 
G 2 aDagböckerSerien inbunden om ej annat anges. 
G 2 bFONDAVDELNINGENS GRUNDBOKFÖRING 
G 2 baFondavdelningens kassaböcker, allmän serieSerien inbunden om ej annat anges. 
G 2 bbFondavdelningens kassaböcker, teckningsrätter och fondemissionerSerien inbunden om ej annat anges. 
G 2 bcFondavdelningens kassaböcker, kontrollavdelningen 
G 2 cNOTARIATAVDELNINGENS GRUNDBOKFÖRING 
G 2 caNotariatavdelningens kassaböcker, uppdragSerien inbunden om ej annat anges. 
G 2 cbNotariatavdelningens kassaböcker, öppna förvarSerien inbunden om ej annat anges. 
G 2 ccNotariatavdelningens kassaböcker, ombudsmannenSerien inbunden om ej annat anges. 
G 2 cdNotariatavdelningens växeldiarium 
G 2 dUtlandsavdelningens grundbokföringSerien inbunden om ej annat anges. 
G 2 eKontoutdragSerien inbunden om ej annat anges. 
G 2 fÖvrig grundbokföringSerien inbunden om ej annat anges. 
G 3SIDOORDNAD BOKFÖRING 
G 3 aKUNDRESKONTRA, INLÅNING 
G 3 aaKapitalräkningarSerien i kartong där inte annat anges. I alfabetisk ordning. 
G 3 abKapitalsamlingsräkningarSerien i kartong där inte annat anges. I alfabetisk ordning. 
G 3 acSparkasseräkningarSerien i kartong om inte annat anges. I nummerordning. 
G 3 adCheckräkningar utan kreditSerien i pärmar där inte annat anges. I alfabetisk ordning. 
G 3 aeUppsägningsräkningar 
G 3 bKUNDRESKONTRA, UTLÅNING 
G 3 baCheckräkningar med kreditSerien i pärmar där inte annat anges. I alfabetisk ordning. 
G 3 bbByggnadskreditiv 
G 3 bcReverslånekort, aktuella vid övergång till maskinbokföringSerien i kartong i alfabetisk ordning. 1948 infördes maskinbokföring med Webesystemet. 
G 3 bdAvställda kort, lösta lånSerien i kartong. I nummerordning där inte annat anges. 
G 3 beNödlidande fordringarSerien inbunden om ej annat anges. 
G 3 bfAvskrivna fordringarSerien inbunden om ej annat anges. 
G 3 cKONTOSPECIFIKATIONER 
G 3 caKontospecifikationer, maskinbokförda kortSerien inbunden om ej annat anges. Med reskontrauppgifter. 
G 3 cbKontospecifikationer, datalistorSerien inbunden om ej annat anges. Från och med 1984 samt 1989 nya datorsystem. 
G 3 dFördelning av in- och utlåningssummorSerien i kartong om ej annat anges. Redovisning per kontor. 
G 3 eLöner, pensioner och understödSerien inbunden om ej annat anges. Avser bankens anställda. 
G 3 fÖvrig sidoordnad bokföringSerien inbunden om ej annat anges. 
G 4HUVUDBOKFÖRING 
G 4 aHuvudböckerSerien inbunden om ej annat anges. Med kontoregister. Från och med 1954 till och med 1968 maskinskrivna kort. Från och med 1969 datalistor. 
G 4 bSALDOLISTOR 
G 4 baSaldolistor, sparräkningarSerien inbunden om ej annat anges. 
G 4 bbSaldolistor, låneräkningarSerien inbunden om ej annat anges. 
G 4 bcSaldolistor, checkräkningar och byggnadskreditivSerien inbunden om ej annat anges. 
G 4 cNödlidande fordringarSerien inbunden om ej annat anges. Med övertagna fastigheter 1936-03-31 -- 1938-09-30. 
G 4 dÖvrig huvudbokföringSerien inbunden om ej annat anges. 
G 5BOKSLUTSHANDLINGAR 
G 5 aÅRSBOKSLUT 
G 5 aaÅrsbokslut, allmän serieSerien inbunden om ej annat anges. Volym 1-5 med tryckta årsredovisningar och revisionsberättelser. Från och med 1969 datalistor. 
G 5 abÅrsbokslut, notariatavdelningenSerien i kartong om ej annat anges. 
G 5 bBOKSLUTSBILAGOR 
G 5 baÅrsbokslutsbilagorSerien inbunden om ej annat anges. Register till inventarium 1979-1982 finnes bilagt i förteckningen.* 
G 5 bbBilagor till inventariumSerien inbunden om ej annat anges. 
G 5 cÖvriga bokslutshandlingarSerien inbunden om ej annat anges. 
K 1FotografierSerien i arkivboxar. Innehåller både svartvita och färgfotografier. Fotografer; Kurt Wreime Karlstad. Ole Fjelde AB Karlstad. Uno Gustafsson. Hylte fritidsfoto. Foto - Kenne Johanneshov. Heinz von Sterneck Stockholm. J O Swenson Atelje Drottninggatan 15. Rune Thorin foto AB, V.Frölunda. Bele Beermann, Kristinehamn. Gunner. Karl Nyström, K-d. Lindgrens foto, Forshaga. Gunnar af Jochnick, Kr-hamn. Bele Beeermann. 
Z 1SpelfilmerFörvaras i klimatarkivet. 
ÖÖVRIGA HANDLINGAR 
Ö 1Personaltidningen Avista Serien inbunden. 
Ö 2PressklippSerien i kartong. 
Ö 3HANDLINGAR FRÅN VERKSAMHETER MED ANKNYTNING TILL WEB-KONCERNENSerien inbunden. AB Alltjänst var en kamratförening för tjänstemän vid bankens huvudkontor. 
Ö 3 aAB AlltjänstSerien inbunden. AB Alltjänst var en kamratförening för tjänstemän vid bankens huvudkontor. 
Ö 3 bWermlandsbankens intressekontorWermlandsbankens Intressekontor grundades 1923 i syfte att hjälpa medlemmarna att fördela kostnadet för bl a skatt och försäkringar. 
Ö 3 cWermlandsbankens pensionsstiftelse 
Ö 3 dWermlandsbankens Finans ABHäften. 
Ö 3 eAB WEBEBolaget grundades 1922 i syfte att förvalta och belåna värdepapper. 
Ö 3 fAB EmspadAB Emspad var ett bolag som sålde, köpte och förvaltade fast och lös egendom. 
Ö 3 gMercurius värmecentralHäften. 
Ö 3 hObligationsföreningen Fortuna 
Ö 3 iÖvriga bolagAB Atropos, AB Clotho och AB Lachesis var samtliga förvaltningsbolag. 
Ö 3 jWermlandsbanken, Informationsavdelningen 
Ö 3 kGota bank (Gotagruppen), Wermlandsbanken 
Ö 4BlankettproverSerien i kartong där inte annat anges. Serien utgörs av en samling oanvända blanketter som använts i bankens och andra bankers verksamhet. 
Ö 5Handlingar av osäkert ursprungSerien inbunden. 
Ö 6Bankkamrer Sven Elovssons samlingSerien i kartong. Bankkamrer Sven Elovsson (f. 12/5 1899), anställdes i banken 1917, och hade vid pensioneringen 1964 förestått huvudkontorets inlåningsavdelning sedan 1947. Hans samling består av systematiskt insamlade data rörande banken och dess personal i form av anteckningar, fotografier, reklamtryck och pressklipp. 
Ö 7Planscher 
Ö 8Föremål tillhörande WEB, HK