bild
Serie

Tjänstemäns och andras eder samt inskrivningsböcker

Kommerskollegium

Serien i bunt utom vol 6 och 7 inbundna

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11660 – 1805Nr 1: Presidentsfullmakter och eder 1767 och 1789

Nr 2: Kommerseråds och assessorers fullmakter och eder 1660, 1712, 1754-1805

Nr 3: Sekreterareder 1770 och 1794

Nr 4: Advokatfiskalseder 1674-1790

Nr 5: Aktuarieeder 1758

Nr 6: Notarieeder 1764-1798

Nr 7: Kanslist- och kopisteder 1773-1794
 
21760 – 1799Nr 8: Auskultanteder 
31766 – 1805Nr 9: Kontrollkontorets eder 1767-1792

Nr 10: Manufakturfondkontorets kamrerareder 1769-1787

Nr 11: Kammarförvaltseder 1794

Nr 12: Bokhållareder 1794

Nr 13: Kammarskrivareder 1768-1788

Nr 14: Justitiarie-, intendents- och assistenteder 1787

Nr 15: Konsulseder 1768-1805

Nr 16: Ordningsmannens i Eskilstuna ed 1787-1800

Nr 17: Färgeridirektörens ed 1771

Nr 18: Sjömanshuseder 1780-talet

Nr 19: Deputerades av de handlande tysthetsed odat.

Nr 20: Vaktmästares och kommersdrängars eder 1766-1805
 
41752Sjötulltjänstemäns huldhetseder 
51792 – 1882Innehåller formulär till tro- och huldhetseden till Gustav IV Adolf 1792, edgångar 1844 till Oscar I, borgmästares trohetseder 1872 till Oscar II och en konsulsed från 1882 
61807 – 1833Inskrivningsbok för e.o. tjänstemän och deras eder 
71833 – 1934Inskrivningsbok för e.o. tjänstemän och deras eder. Från 5/5 1882 enbart inskrivningsbok