bild
Serie

Handlingar till leveranser av arkivalier till ämbetsverk

Kommerskollegium

Serien i bunt

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11763 – 1874Leveranser till andra ämbetsverk. Innehåller bl.a. handlingar till en leverans av 418 buntar ur acta privatorum och sjöpassexpeditionshandlingar -1775 till ammunitionsförrådet enligt protokollsbeslut 12/9 1827