bild
Serie

Skrivelser från utländska legationer och konsulat

Kommerskollegium

Serien i bunt

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11722 – 1903Belgiska konsulatet i Stockholm 1838
Brittiska konsulatet i Stockholm 1823-1900. Omfattar åren 1823, 1831, 1833, 1849, 1876, 1881, 1884, 1886-1887, 1897, 1899-1900
Danska legationen i Stockholm 1722
Danska konsulatet i Göteborg 1885
Danska konsulatet i Kristiania 1892, 1895
Danska konsulatet i Maracaibo 1880
Danska konsulatet i Stockholm 1832-1887. Omfattar åren 1832, 1837, 1839, 1843-1844, 1847, 1852-1853, 1887
Danska konsulatet i Uddevalla 1896
Franska konsulatet i Stockholm 1842
Förenta staternas konsulat i Stockholm 1837-1856. Omfattar åren 1837, 1839, 1856
Grekiska konsulatet i Stockholm 1874, 1878
Italienska konsulatet i Stockholm 1888
Kyrkostatens konsulat i Stockholm 1859
Mexikanska konsulatet i Stockholm 1890
Neapolitanska konsulatet i Stockholm 1851
Nederländska legationen i Stockholm 1797, 1803
Nederländska konsulatet i Stockholm 1819-1864. Omfattar åren 1819, 1855-1857, 1864
Portugisiska konsulatet i Stockholm 1837-1903. Omfattar åren 1837, 1859, 1862, 1864, 1874-1875, 1903
Rumänska konsulatet i Stockholm 1881-1890. Omfattar åren 1881, 1885, 1890
Ryska legationen i Stockholm 1835
Ryska konsulatet i Stockholm 1837-1903. Omfattar åren 1837, 1857, 1888, 1891-1896, 1898-1899, 1901, 1903
San Salvadors konsulat i Stockholm 1882
Sardinska konsulatet i Stockholm 1850, 1854
Tyskland:
Hamburgs konsulat i Stockholm 1856
Lübecks konsulat i Stockholm 1849
Preussiska konsulatet i Helsingborg 1842
Preussiska konsulatet i Stockholm 1837-1855. Omfattar åren 1837-1838, 1849, 1851-1855
Nordtyska förbundets konsulat i Stockholm 1869
Tyska rikets konsulat i Göteborg 1899
Tyska rikets konsulat i Karlskrona 1891
Tyska rikets konsulat i Stockholm 1875-1898. Omfattar åren 1875-1889, 1892-1893, 1895, 1898