bild
Serie

Sekretessbelagda dossierserien rörande andra ämnen än sjöfart

Kommerskollegium

Serien i kartonger om ej annat anges. Vol 67-90 (huvudsakligen tiden 1944-1973) uppdelade efter byråerna.

Dossierplanen - se bilaga 1.

 Volymer (96 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11914 – 1952Grupp 1 F 1. Arkiv och bibliotek 1939-1940
Grupp 2 C 1. Anslag 1940
Grupp 3. Personal 1940-1952
Grupp 6 A. Tull. Diverse 1914-1940
Grupp 6 A 1 1918-1937
 
21929 – 1934Grupp 6 A 1/29. Tulltaxan. Ändringar 
31934 – 1936Grupp 6 A 1/29. Tulltaxan. Ändringar 
41936 – 1938Grupp 6 A 1/29. Tulltaxan. Ändringar 
51938 – 1943Grupp 6 A 1/29. Tulltaxan. Ändringar 
61929 – 1931Grupp 6 A 2 
71931 – 1932Grupp 6 A 3/32. 1932
Grupp 6 A 3. 1931-1932
 
81926 – 1944Grupp 6 B 1. Frihamnar och frilager 1926-1927
Grupp 6 E I. Näringsfrihet 1932-1944
Grupp 6 E II. Odat.
Grupp 6 E III 1928
Grupp 6 E VII 1932-1935
Grupp 6 E X 1937-1938
 
91916 – 1939Grupp 6 G 1. Import 1916-1939
Grupp 6 G 2. Import 1929-1936
 
101930 – 1937Grupp 6 G 3. Import 
111920 – 1943Grupp 6 H 1-2. Diverse och inmalningstvång 1920-1937
Grupp 6 I 1. Statistik 1920-1943
 
121916 – 1943Grupp 7 C 1-3. Elektriska anläggningar 1918-1943
Grupp 7 D. Explosiva varor 1916-1942
Grupp 7 F 1 och 2. Eldfarliga oljor 1918-1943
Grupp 7 G. Karbid, acetylen och andra farliga varor 1942
 
131925 – 1932Grupp 7 J 1. Diverse. Underlaget till 1928 års jästutredning - se vol 91 
141923 – 1938Grupp 7 J 1-4. Försvarsberedskap 
151917 – 1943Grupp 7 M 1. Sulfitsprit 1938-1939
Grupp 7 O 1. Förbud mot fastighetsförvärv 1934
Grupp 7 P 1. Läderindustri 1919-1943
Grupp 7 T 1. Träkolsgasgenerator 1932-1943
Grupp 9 A. Handel 1917
Grupp 9 C. Industri och bergsbruk 1920
 
161926 – 1931Grupp 10. Avtal med främmande makter
Sverige-Afrika 1926-1929
Sverige-Albanien 1930-1931
 
171912 – 1938Grupp 10. Avtal med främmande makter
Sverige-USA
 
181911 – 1940Grupp 10. Avtal med främmande makter
Sverige-Australiska statsförbundet 1935
Sverige-Belgien 1914-1939
Sverige-Brasilien 1926-1937
Sverige-Bulgarien 1923-1937
Sverige-Canada 1931-1940
Sverige-Chile 1930-1935
Sverige-Colombia 1926-1927
Sverige-Cuba 1929-1930
Sverige-Danmark 1911-1938
Sverige-Danzig 1921-1922
Sverige-Dominikanska republiken 1929-1939
Sverige-Egypten 1930
 
191932Grupp 10. Avtal med främmande makter
Sverige-England
1932 års handelskommitterades utredning
 
201932 – 1933Grupp 10. Avtal med främmande makter
Sverige-England
Traktatberedningens utredning
 
211918 – 1938Grupp 10. Avtal med främmande makter
Sverige-England
 
221932 – 1933Grupp 10. Avtal med främmande makter
Sverige-England
Kommerserådet Sohlmans handlingar (ej diarieförda)
 
231918 – 1943Grupp 10. Avtal med främmande makter
Sverige-Ecuador 1932-1938
Sverige-Estland 1928-1937
Sverige-Finland 1918-1943
 
241914 – 1943Grupp 10. Avtal med främmande makter
Sverige-Frankrike
 
251919 – 1937Grupp 10. Avtal med främmande makter
Sverige-Grekland 1919-1937
Sverige-Iran 1927-1936
Sverige-Irland 1936
Sverige-Island 1931-1936
 
261924 – 1938Grupp 10. Avtal med främmande makter
Sverige-Italien 1924-1938
Sverige-Jugoslavien 1930
 
271907 – 1943Grupp 10. Avtal med främmande makter
Sverige-Kina 1907-1943
Sverige-Lettland 1930-1936
 
281908 – 1941Grupp 10. Avtal med främmande makter
Sverige-Litauen 1923
Sverige-Mexico 1925-1927
Sverige-Nederländerna 1908-1940
Sverige-Norge 1914-1941
 
291915 – 1941Grupp 10. Avtal med främmande makter
Sverige-Nya Zeeland 1932
Sverige-Polen 1921-1938
Sverige-Portugal 1915-1941
 
301917 – 1942Grupp 10. Avtal med främmande makter
Sverige-Rumänien 1927-1942
Sverige-Schweiz 1923-1924
Sverige-Siam 1917-1925
Sverige-Serbokroatoslovenska riket 1923
Sverige-Sovjetunionen 1918-1932
 
311915 – 1936Grupp 10. Avtal med främmande makter
Sverige-Spanien
 
321923 – 1939Grupp 10. Avtal med främmande makter
Sverige-Spanien 1924-1939
Sverige-Sydafrikanska unionen 1930-1936
Sverige-Tjeckoslovakien 1923
 
331914 – 1941Grupp 10. Avtal med främmande makter
Sverige-Turkiet 1923-1941
Sverige-Tyskland 1914-1922
 
341926 – 1932Grupp 10. Avtal med främmande makter
Sverige-Tyskland
 
351932 – 1934Grupp 10. Avtal med främmande makter
Sverige-Tyskland
 
361934 – 1943Grupp 10. Avtal med främmande makter
Sverige-Tyskland
 
371909 – 1940Grupp 10. Avtal med främmande makter
Sverige-Ungern 1927-1939
Sverige-Uruguay 1931-1940
Sverige-Österrike 1927-1932
Grupp 10 A. Diverse 1909-1936
 
381912 – 1941Grupp 10 D 1-4. Handel och industri 
391927 – 1939Grupp 10 D 5 
401930 – 1936Grupp 10 D 6-8 
411930 – 1940Grupp 10 D 9 
421931 – 1939Grupp 10 D 9 
431920 – 1939Grupp 10 D 10-11 1920-1937
Grupp 10 E 1-3. Tull 1924-1939
 
441911 – 1940Grupp 10 F. Utställningar 1911-1939
Grupp 10 G. Järnvägstrafik 1933-1940
Grupp 10 H. Luftfart 1926-1939
Grupp 10 J. Epidemiska sjukdomar 1922-1932
Grupp 10 J 1-2 1926-1938
 
451916 – 1937Grupp 10 K. Utlänningars behandling 1928-1930
Grupp 10 L. Internationella frysinstitutet 1920-1937
Grupp 10 M. Socialpolitik 1916-1935
Grupp 10 O. Begränsning av rustningar 1936-1937
 
461924 – 1935Grupp 10 N 1-2. Krigsmateriel 
471919 – 1942Grupp 12 A. Utställningar, allmänt 1938
Grupp 12 B. Utställningar, i olika länder 1919-1942
 
481920 – 1937Grupp 12 D. Propaganda, annan 1920-1936
Grupp 12 F. Propaganda, annan 1921-1937
 
491915 – 1940Grupp 13 B 1. Exportstipendier 
501939 – 1945Grupp 13 B 1. Exportstipendier 
511943 – 1944Grupp 13 B 1. Exportstipendier 
521917 – 1943Grupp 13 E 1. Exporten i allmänhet berörande frågor 1917-1943
Grupp 13 E 2 1932-1936
 
531928 – 1940Grupp 13 E 2 1928-1936
Grupp 13 E 3 1933-1940
 
541926 – 1942Grupp 14. Resestipendier 
551926 – 1942Grupp 15 J 1. Lån. Diverse 
561938 – 1941Grupp 15 N 1. Maskinlån 
571939 – 1941Grupp 15 N 1. Maskinlån 
581941 – 1943Grupp 15 N 1. Maskinlån 
591919 – 1950Grupp 16 I 1. Diverse 1937-1940
Grupp 16 S. Bostadsproduktionens främjande 1941
Grupp 20 B. Kungörelser i anl av insända rapporter 1921-1950
Grupp 21 B 1. Kungörelser 1920-1936
Grupp 22 D 1. Uppehålls- och arbetstillstånd 1919-1941
Grupp 22 F 1. Svensk medborgarrätt 1939-1943
 
601914 – 1942Grupp 31. Marknader och torghandel 1925-1941
Grupp 36 B 1. Svenska handelskammare i utlandet 1914-1941
Grupp 47 1-2. Annan svensk lagstiftning 1929-1941
Grupp 48 1. Diverse 1941
Grupp 49 1. Lufttrafik 1922-1942
 
611928 – 1943Grupp 50. Sveriges utrikesrepresentation 
621915 – 1957Grupp 51 A 1. Kungl Maj:ts cirkulär ang försvarsberedskap 1915-1940
Grupp 51 B 1. Evakuering 1929-1957
Grupp 51 B 3. Luftskydd 1934-1943
 
631939 – 1953Grupp 51 B 4. Värnpliktstjänstgöring, uppskov 1939-1943
Grupp 51 B 7. Förbud mot försäljning av flygfotografier m.m. 1939
Grupp 51 B 8. Skiljenämnd enl leverantörskontrakt 1940-1942
Grupp 51 B 9. Legitimationskort. 1945
 
641916 – 1940Grupp 51 D 2. Handel 1938-1940
Grupp 51 E 1. Industri och handel 1939
Grupp 51 E 3 1916-1938
Grupp 51 E 4 1939
 
651931 – 1934Grupp 51 F 1. Krigsmaterielkort 
- [R0033]Allmänna byrån vol 67-82 
661933 – 1942Grupp 51 F 2 1936
Grupp 51 F 3 1937-1942
Grupp 51 F 4 1938-1941
Bjuggrens rapport rörande flygstridskrafter 1933
 
671971 – 1973Grupp 1 C 2. Revisionsplan 1972-1973
Grupp 1 D. Diverse: skyddsklassindelning enligt personalkontrollkungörelsen 1971
 
681943 – 1967Grupp 6 E 1. Mått och vikt 1943-1945
Grupp 6 E 1. Aktiebolagslagen: Redovisning i balansräkning av aktier i gemensamma poster 1948-1967
Grupp 6 H 1. Importråvaror 1946-1948
Grupp 6 I 1. Statistik 1949
 
691945 – 1962Grupp 7 F 2. Statlig skifferoljeindustri 1947
Grupp 7 F 3. Oljelagring 1957-1962
Grupp 7 F 3. Svenska Skifferolje AB:s anläggningar 1945
 
701954 – 1969Grupp 7 F 3. Olja i beredskap 1969
Grupp 8 A 1. Aktiebolagslagen och dess tillämpning 1969
Grupp 9 A. Främmande länders lagstiftning, handel 1954
 
711946 – 1966Grupp 10 A 2. Internationellt: Diverse: Röda Kors-konferens 1949-1950
Grupp 10 A 4. Valfångst 1946-1949
Grupp 10 B 7. Sjöfart: Container 1966
 
721946 – 1955Grupp 10 D 5 IV-VI. Internationellt: Handel och Industri; Ekonomiska konferenser 1946-1955 
731944 – 1955Grupp 10 D 6. Näringsrättsutredningen 1953
Grupp 10 F. Torontomässan 1952
Grupp 10 D 9 II. Internationellt: Handel och industri, Oslokonventionen, Nederländerna 1944-1947
Grupp 10 E. Överenskommelse med Schweiz till förhindrande av tvångslicens i fråga om patent 1945
Grupp 10 E 4. Tull: Internationellt; allmänt 1948-1951
 
741932 – 1956Grupp 10. Avtal med främmande makter
Sverige-Amerika (utom Brasilien och Mexico, Uruguay) 1940-1955
Sverige-Amerika (handels- och sjöfartsavtal) 1951-1952
Sverige-Afghanistan 1940
Sverige-Argentina 1932-1951
Sverige-Bolivia 1946-1947
Sverige-Costa Rica 1946
Sverige-Danmark 1947
Sverige-Egypten 1952-1956
Sverige-England 1950-1951
Sverige-Ecuador 1946
 
751943 – 1961Grupp 10. Avtal med främmande makter
Sverige-Filippinerna 1948
Sverige-Frankrike 1952-1955
Sverige-Indien 1949-1950
Sverige-Japan 1949
Sverige-Kina 1943-1945, 1947
Sverige-Norge 1954
Sverige-Sovjetunionen 1946
Sverige-Spanien 1948
Sverige-Tunisien 1961
Sverige-Tyskland 1944
 
761943 – 1966Grupp 12 B. Utländska utställningar och mässor. Diverse utställningar 1950
Grupp 12. Internationella mässor, Polen 1947
Grupp 13.
Krigsmateriel 1966
Etiopiska komp. AB 1953-1956
Exportkreditnämnden 1944
Grupp 13 B.
Exportstipendier 1943-1944
Exportstipendier 1944-1945
Exportstipendier 1945-1947
Grupp 15 J 1. Norrbottens Järnverk 1947
 
771944 – 1971Grupp 22 C 1. Utlännings rätt att driva näring 1956-1957
Grupp 22 D 1. Uppehållstillstånd m.m. 1944-1953
Grupp 22 G 1. Utlänningar: Diverse 1958
Grupp 23 Ö. Hemlighållande av vissa handlingar (hamnar, kartellreg.) 1950-1968
Grupp 26 B. Planeringsförhållanden vid det ekonomiska försvarets myndigheter 1971
 
781972Grupp 26 B. EMU rapport 1972 
791942 – 1952Grupp 32 A 1. Hamnbyggnader: Statsbidrag 1951
Grupp 36 B 1. Svenska handelskamrar i utlandet m.m. 1946-1950
Grupp 47 1.
Inskränkning i rätten att utbekomma allmänna handlingar (hamnar m.m.) 1947-1949
Beskattning 1942-1945
Grupp 49 1. Lufttrafik 1944
Grupp 50 B 1. Sveriges utrikesrepresentation 1948-1952
 
801944 – 1953Grupp 51 A 1. Krig och krigsberedskap: Cirkulär 1944-1951
Grupp 51 A 2. Allmänt 1948-1952
Grupp 51 A 3. Krigstrafikplanläggning m.m. 1948-1953
Grupp 51 A 4.
Militär orientering 1948-1949
Militär orientering 1950-1951
Militär orientering 1952-1953
 
811952 – 1967Grupp 51 B 1.
Krig och krigsberedskap:
Telefon 1962
Evakuering, utdrag ur katalog 1953-1959
Evakuering, personalplan m.m. 1959-1967
Penningförsörjning 1952
Verkskyddsplan 1954-1955
Postnummerförteckning F M P 1952-1958
 
- [R0034]Elektriska byrån vol 83-85 
821939 – 1969Grupp 51 B 3. Evakuering, Personalplan 1939-1958
Grupp 51 B 4. Värnpliktstjänstgöring:
Uppskov 1951-1959
Grupp 51 B 5: Allmänt: Diverse 1950-1951
Grupp 51 D 1.
Diverse 1940-1952
Beredskapsplanläggning 1957-1960
Grupp 51 E 1. Diverse (industri m.m.) 1969
Grupp 51 E. Reparationstjänst 1944
Grupp 51 F 3. Kontroll å tillverkning och försäljning av krigsmateriel 1944
Diverse förteckningar i kuvert
 
831933 – 1947Särskilda bestämmelser rör. elektrifiering av statsbana D.nr E H-17/1933
Elektriska beredningsärenden 1941
Grupp 1 A.
Koncessioner för elektriska anläggningar
Konfidentiella skrivelser 1944
Grupp 3 B 95. Befrielse från återbetalningsskyldighet för lån ur vattenkraftslånefonden (W. Wahlgren) 1947
Grupp 5 E. Entreprenörsväsendet på det elektriska installationsområdet 1947
Grupp 5 H 1. Nyetableringskontroll inom elektr. branschen 1945
Grupp 7 C 2.
Skånska pansarregementets förläggning m.m. (barackläger) 1943
Diverse anläggningar 1943-1944
Diverse anläggningar 1945-1947
Elektriska anläggningar 1947
Elektriska anläggningar: Diverse anläggningar 1945-1947
 
841948 – 1951Grupp 7 C 2. Elektriska anläggningar:
Diverse anläggningar
V 1948
VI 1949
VII 1950
VIII 1951
 
- [R0035]Industribyrån vol 86-89 
851952 – 1971Grupp 7 C 2. Elektriska anläggningar:
Diverse anläggningar
IX 1952
X och XI 1953
XII 1955
XIII 1956-60
XIV 1961-66
XV 1967-71
Grupp 7 C 3. Elektriska anläggningar: Divese 1948-1968
Grupp 7 F 4. Brandfarliga varor 1967
 
861938 – 1956Grupp 4 D. Verksamheten vid Sprängämnesinspektionen 1942-1945
Grupp 6 A. Tull: Diverse 1938-1952
Tulltaxan: Ändringar 1945-1952, 1950-1954
Grupp 6 G. Industrikommissionen: Importutvecklingen av viktigare råvaror 1946
Importregleringar 1956
Grupp 6 H.
Tillsats till livsmedel 1945
Dispositionen av vissa industriföretag 1947
 
871948 – 1968Grupp 7 D.
Explosiva varor 1948-1968
Underlag för transportklassifikation 1962
 
881944 – 1969Grupp 7 D.
Svensk industri
Explosiva varor
Explosionsolyckor 1956-1959
Explosiva varor 1944-1949
Explosiva varor 1967-1969
Grupp 7 F. Överkarbureringsanordning för bergrumsanläggning för oljelagring 1968
Grupp 7 J.
Svenska aluminiumindustrien 1949
Industri, diverse 1951
Grupp 7 M. Produktionsuppgifter för sulfitfabrikerna 1953
 
- [R0036]Bergsbyrån vol 90 
891935 – 1970Grupp 40 C.
Antidumpingtull på nylonstrumpor 1953
Provisorisk förhöjning av tullskyddet å tekniska gummivaror 1952-1953
Tull, vätesuperoxid 1952-1953
Dumpingundersökningar avseende vätesuperoxid 1952-1956
Grupp 51. Förslag till ny plan för beredskapslagring "Plan 70/75" 1969
Grupp 60. Koncessionsnämnden för miljöskydd (Överstyrelsen för ekonomiskt försvar) 1970

Monopolutredningsbyrån
Ogrupperad. Konkurrensbegränsning inom grosshandeln med planglas 1935-1951
 
901952 – 1970Grupp 10 A 5. Kontinentalsockeln 1965
Grupp 39 A 1. Bergshantering, allmänt 1916-1967
Grupp 39 K 1. Bergshantering 1969
Grupp 51 B.
Arkivutrymme i gruva 1952
Sveriges Geologiska Undersökning: Promemoria med bilaga rörande Östersjöns geologi med hänsyn till olje- och gasprospektering 1965-1966
Västtyska ambassaden i Stockholm med Verbalnote, rörande i Östersjön sänkt ammuniation m.m. från andra världskriget 1970
 
- [R0037]Bergsbyråns hemliga handlingar - se även bergsbyråns huvudarkiv vol F II b:1-2 
911927 – 1928Bunt. Underlag till 1928 års jästutredning. Se i övrigt vol
F I ba:13