bild
Serie

Sekretessbelagda dossierserien rörande sjöfart

Kommerskollegium

Serien i kartonger. Alla handlingar ej diarieförda.

 Volymer (46 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11912 – 1953Grupp 1 H 1. Diverse 1943
Grupp 4 B 1. Förfrågningar 1916-1935
Grupp 5 A 1. Hamnarbetarstrejk 1932-1936
Grupp 5 B. Sjösäkerhet 1940-1945
Grupp 5 F 1. Skeppsklarerare 1943-1952
Grupp 5 I 1. Fartygsregistrering 1917-1943
Grupp 5 M 1. Befäl å handelsfartyg 1948
Grupp 5 O 1. Sjöfolks på- och avmönstring 1935-1938
Grupp 5 S 1. Sjöfolks ekonomiska och sociala intressen 1938
Grupp 5 U 1. Radiotelegrafi m.m. 1929-1930
Grupp 5 X 1. Förbud mot inköp av äldre utländskt tonnage 1912-1953
 
21920 – 1953Grupp 5 R 1. Allmänt om sjöfart 1920-1953
Grupp 5 R 2 1922-1925
 
31917 – 1955Grupp 7 K 1-2. Skeppsbyggerinäringen 1940-1943
Grupp 8 A 1. Lastpenningar 1928
Grupp 8 B 1. Fyr- och båkavgifter 1921-1922
Grupp 8 E 1. Hamnavgifter 1943
Grupp 8 F 1. Grundpenningar 1937
Grupp 8 H 1. Hyresavgifter 1924
Grupp 8 J 1. Diverse 1924-1945
Grupp 9 B. Främmande länders lagstiftning och förhållanden. Sjöfart 1917-1954
Handlingar inkomna till kommerserådet Böös 1938-1955
Handlingar inkomna till generaldirektören 1938-1950
Rapporter från kontrollofficerare 1941
Användande av paravaner m.m. 1941-1943
Grupp 9. Sjöfartsbyrån, ej diariefört 1938-1949
 
41912 – 1952Grupp 10 A 3. Diverse 1924-1931
Grupp 10 B 1. Sjöfart 1913-1952
Grupp 10 B 2. 1912-1933
Grupp 10 B 4. 1919-1939
Grupp 10 B 5. 1930-1937
Grupp 10 B 6. 1919-1930
 
51912 – 1946Grupp 10 B 7. 1912-1946
Grupp 10 B 8. 1920-1932
Grupp 10 B 10. 1926-1928
 
61920 – 1950Grupp 10 B 11-16. 1920-1940
Grupp 10 B 18. 1949-1950
 
71946 – 1953Grupp 10 B 17 
81912 – 1927Grupp 10 C 1. Sjösäkerhet 
91926Grupp 10 C 1. Sjösäkerhet 
101929 – 1955Grupp 10 C 1. Sjösäkerhet 
111909 – 1943Grupp 10 C 2 
121923 – 1940Grupp 10 C 3. 1923-1940
Grupp 10 C 5. 1932-1939
 
131929 – 1955Grupp 10. Avtal med främmande makter. Sverige-Finland till Sverige-Schweiz 
141937Grupp 10. Avtal med främmande makter. Spanien, inbördeskriget 
151937 – 1938Grupp 10. Avtal med främmande makter. Spanien, inbördeskriget 
161937 – 1939Grupp 10. Avtal med främmande makter. Spanien, inbödeskriget 
171937 – 1939Grupp 10. Avtal med främmande makter. Spanien, inbördeskriget 
181919 – 1953Grupp 10. Avtal med främmande makter. Sverige-Syrien m.m. till Sverige-Tyskland 
191918 – 1941Grupp 15 A. Rederilån 1922-1941
Grupp 15 B 1. Subventioner till sjöfarten 1918-1939
Utredning rörande stödåtgärder för den svenska sjöfarten 1934-1935
 
201934 – 1935Utredning rörande stödåtgärder för den svenska sjöfarten 
211915 – 1943Grupp 17. Sjöolyckor I-II 1915-1941
Diverse 1921-1943
 
221940 – 1941Grupp 17. Sjöolyckor III-IV 
231941Grupp 17. Sjöolyckor V-VI 
241941Grupp 17. Sjöolyckor VII-VIII 
251941Grupp 17. Sjöolyckor IX-XI 
261941 – 1942Grupp 17. Sjöolyckor XII-XIV 
271942Grupp 17. Sjöolyckor XV-XVI 
281942Grupp 17. Sjöolyckor XVII-XVIII 
291942Grupp 17. Sjöolyckor XIX a och b 
301942 – 1943Grupp 17. Sjöolyckor XX-XXII 
311943Grupp 17. Sjöolyckor XXIII a och b (XXIV saknas) 
321943Grupp 17. Sjöolyckor XXV-XXVI 
331944 – 1950Grupp 17. Sjöolyckor XXVII-
XXV III 1944-1945 och 1950
 
34a1953 – 1954Grupp 17. Kollision mellan Naboland och Dumlupinar samt Dans förlisning 
34b1953 – 1955Grupp 17. Kollision mellan Naboland och Dumlupinar 
351935 – 1944Grupp 25. Sjöfolks rymning 1942-1943
Grupp 32 A. Hamnområden och hamnanläggningar 1939-1943
Grupp 32 D. Skeppsdockor 1935
Grupp 50. Sjökarteverket 1940-1944
 
361915 – 1951Grupp 51 a 1. Positionsuppgifter för fartyg 1938-1951
Grupp 51 B 6. Förfogande- och rekvisitionslagen 1939-1945
Grupp 51 C 2. Sjöfarten under krig eller krigsfara 1915-1919
 
371916 – 1952Grupp 51 C 3 
381941 – 1950Grupp 51 C 3 
391915 – 1938Grupp 51 C 4 
401918 – 1956Grupp 51 C 5 
411939 – 1955Grupp 51 C 5 
421916 – 1951Grupp 51 C 6-12 
431937 – 1949Grupp 51 C 13-15 
441939 – 1952Grupp 51 C 16-17 
451939 – 1945Grupp 51 C 18-21