bild
Serie

Stationsbyggnader Ä

Statens järnvägars ritningssamling Stationsbyggnader

 Kartor / ritningar (63 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
1606:00001[Älgarås. Ställverk. Fasad, plan, sektion. År 1902.]1902 
1607:00001-00003[Älgarås. Stationshus. Fasad, plan, sektion. År 1874, 1875.]1874 
1607:00004-00005[Älgarås. Boställshus. Fasad, plan, sektion. År 1875.]1875 
1608:00001[Älmeskullen. Uthus. Fasad, plan, sektion. År 1943.]1943 
1609:00001-00004[Älmhult. Ställverk. Fasad, plan, sektion. År 1913.]1913 
1609:00005-00009[Älmhult. Bostadshus. Fasad, plan, sektion. År 1924, 1932, 1937.]1924 
1609:00010-00011[Älmhult. Uthus, manskapshus och avträde. Fasad, plan, sektion. År 1919.]1919 
1609:00012[Älmhult. Avträde. Fasad, plan, sektion. År 1879.]1879 
1610:00001-00007[Älmhult. Stationshus. Fasad, plan, sektion, namnskylt, snickeridetaljer i väntsal. År 1879.]1879 
1610:00008-00016[Älmhult. Lokstall. Fasad, plan, sektion, detaljer i gavel, stallrum, plan, sektioner, fasader, takstolar, portar. År 1862, 1875-1894.]1862 
1610:00017[Älmhult. Avträde. Fasad, plan, sektion. År 1879.]1879 
1611:00001-00008[Älvdalen. Stationshus. Fasad, plan, sektion.] 
1611:00009[Älvdalen. Kostnadsförslag. År 1900.]1900 
1612:00001-00003[Älvho. Bostadshus. Plan, fasad, sektion. År 1919.]1919 
1612x:00001-00002[Älvho. Om- och tillbyggnad av stationshus. Planer. Fasader, sektioner. Folke Zettervall 25/9 1919. Nr E 7368, 7368 B.]1919 – 1919 
1612x:00003-00005[Älvho. Om- och tillbyggnad av stationshus. Planer. A. Ekengren 26/9 1921. Med tillhörande fasader samt fasader och sektioner. Nr E 8521, 8521 A-B.]1921 – 1921 
1613:00001-00003[Älvkarleö, UGJ. Stationshus. Fasad, plan, sektion. År 1935, 1949.]1935 
1614:00001[Älvsbyn. Bostadshus. Fasad, plan. År 1951.]1951 
1615:00001-00015[Älvsjö. Stationshus. Detaljer: Fasader, vänthallsentré, takkupor, plattformstak, ventilationshuv, eldstadsanordning, utvändiga och invändiga snickerier. År 1916-1917.]1916 – 1917 
1615:00016-00017[Älvsjö. Ställverkskiosk. Fasad, plan, sektion.] 
1616:00001-00009[Älvsjö. Stationshus. Fasad, plan, sektion. År 1879, 1901, 1917.]1879 
1616:00010-00016[Älvsjö. Godsmagasin. Fasad, plan, sektion. År 1914, 1917.]1914 
1616:00017-00021[Älvsjö. Ställverk. Fasad, plan, sektion. År 1901, 1917.]1901 
1616:00022-00024[Älvsjö. Vågkur och kiosker med mera. Fasad, plan, sektion. År 1917, 1932.]1917 
1616:00025-00026[Älvsjö. Boställshus. Planer. Fasader, sektion. A. Ekengren 17/10 1916. Nr E 3450 II, 3450 II A.1916 – 1916 
1616:00027-00029[Älvsjö. Bostadshus. Fasad, plan, sektion. År 1930, 1938.]1930 
1616:00030-00033[Älvsjö. Uthus och ekonomihus. Fasad, plan, sektion. År 1882, 1917.]1882 
1616:00034[Älvsjö. Avträde. Fasad, plan, sektion. År 1879.]1879 
1617:00001-00002[Ändebol. Stationshus. Fasad, plan. År 1920.]1920 
1617x:1-2[Äng. Stationsstuga med godsbod och ställverk. Plan. Fasader, sektion. Folke Zettervall 15/8 1917. Nr E 5729, 5729 A.]1917 – 1917 
1618:00001-00011[Ängelholm. Stationshus. Detaljer: Fasad, gjutjärnskolonn, snickerier i vestibul och väntsalar, kaminmur, skärmvägg med mera.] 
1618:00012-00015[Ängelholm. Lokstall och reparationsverkstad. Takkonstruktioner, snickerier. År 1917.]1917 
1618:00016[Ängelholm. Lokstall och reparationsverkstad. Plan över överliggningshus. År 1898.]1898 
1618:00017-00018[Ängelholm. Godsmagasin. Rullport, gjutjärnsfönster.] 
1618:00019[Ängelholm. Ångtvättsinrättning. Snickerier.] 
1619:00001-00003[Ängelholm. Tvättanstalt. Fasad, plan, sektion. År 1920, 1936.]1920 
1619:00004-00006[Ängelholm. Pumphus, källare med mera. Fasad, plan, sektion. År 1905, 1935.]1905 
1619:00007-00010[Ängelholm. Överliggningshus. Fasad, plan, sektion. År 1900, 1918, 1936.]1900 
1619:00011-00012[Ängelholm. Manskapshus. Fasad, plan, sektion. År 1919.]1919 
1619:00013-00016[Ängelholm. Bostadshus. Fasad, plan, sektion. År 1921.]1921 
1619:00017-00020[Ängelholm. Kaffepaviljong. Fasad, plan, sektion. År 1918.]1918 
1619:00021[Ängelholm. Ishus. Fasad, plan, sektion. År 1914.]1914 
1619:00022[Ängelholm. Avträde. Plan, sektion. År 1896.]1896 
1620:00001[Ängelholm-Östra Ljungby-Klippan, E.K.J. Lokstall. Fasad, plan. År 1904.]1904 
1620:00002[Ängelholm-Östra Ljungby-Klippan, E.K.J. Avträde. Fasad, plan.] 
1620:00003[Ängelholm-Östra Ljungby-Klippan, E.K.J. Lokstall. Fasad, plan.] 
1620:00004[Ängelholm-Östra Ljungby-Klippan, E.K.J. Förrådshus. Fasad.] 
1620:00005[Ängelholm-Östra Ljungby-Klippan, E.K.J. Uthusbyggnad. Fasad, plan.] 
1620:00006[Ängelholm-Östra Ljungby-Klippan, E.K.J. Vaktsstuga. Fasad, plan, sektion.] 
1620:00007-00009[Ängelholm-Östra Ljungby-Klippan, E.K.J. Avträde. Fasad, plan, sektion.] 
1620:00010[Ängelholm-Östra Ljungby-Klippan, E.K.J. Ekonomihus. Fasad, plan, sektion.] 
1620:00011[Ängelholm-Östra Ljungby-Klippan, E.K.J. Stationshus. Fasad, plan, sektion.] 
1620:00012[Ängelholm-Östra Ljungby-Klippan, E.K.J. Hus. Fasad, plan, sektion.] 
1620:00013[Ängelholm-Östra Ljungby-Klippan, E.K.J. Avträde. Fasad, plan, sektion.] 
1620:00014[Ängelholm-Östra Ljungby-Klippan, E.K.J. Bostadshus och ekonomibyggnad. Fasad, plan, sektion.] 
1621:00001[Ängelsberg. Bostadshus. Fasad, plan, sektion. År 1960.]1960 
1622:00001[Äppelbo Östra. Hållplats. Fasad, plan, sektion. År 1933.]1933 
1623:00001[Ärila. Godsmagasin. Fasad, plan. År 1914.]1914Angående antal: Okänt antal dokument. 
1624:00001[Äsperöd. Stationshus. Situationsplan. År 1952.]1952 
1625:00001[Ätran, Vb.Ä.J. Lokstall. Plan, sektion. År 1910.]1910 
1625:00002[Ätran, Vb.Ä.J. Godsmagasin. Fasad, plan, sektion. År 1910.]1910 
1625:00003[Ätran, Vb.Ä.J. Ekonomihus. Fasad, plan, sektion. År 1910.]1910 
1625:00004-00005[Ätran, Vb.Ä.J. Vattentorn. Fasad, plan, sektion. År 1910.]1910