bild
Karta/ritning

Ritning till nybyggnad wid frimurare-barnhuses egendom Kristineberg. Östra flygeln. Plan af winds-wåningen. Plan af wåningen 1 Tr. upp. Plan af Botten-Wåningen. Plan af Soutterrain-Wåningen.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Akvarellmålning med detaljer och anteckningar i tusch och blyerts. Anteckning i bläck, "Gillas Carl". Lagad.