bild
Karta/ritning

5. Plan öfwer Actionen D: 21 Mars 1780 wid Öen S:t Domingo[...]

Handritade Kartverk

Ej fjärrlån.