bild
Karta/ritning

Wästra flygeln af Domkyrkans trapphus. [Domtrapphuset i Uppsala. plan och fasad.]

Uppsala domkyrka

Fotostatkopia av äldre ritning från 1700-talet.