bild
Karta/ritning

Ritning till ett Wedskjul wid Kristineberg. Genomskärning. Fasaden. Plan.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Akvarell med detaljer i tusch och blyerts. Lagad.