bild
Karta/ritning

Project till frimurare barnhus vid Christineberg. Nr 8. Lång facaden.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Tuschteckning. Lagad.