bild
Karta/ritning

[Gamla Konsistoriehuset. Fasad.]

Uppsala domkyrka

Fotostatkopia av äldre ritning från 1700-talet.