bild
Serie

Typritningar / Standardritningar

Statens järnvägars ritningssamling Stationsbyggnader

Typritningarna har lagts om och registrerats under 2016-2017. Observera att många typritningar ingår bland de topografiskt ordnade ritningarna. Ofta ligger ritningar med uppgift om bara en ort topografiskt medan ritningar med flera ortnamn placerats bland typritningarna. Uppdelningen är dock inte konsekvent.

 Dossier-akter (27 st)