bild
Karta/ritning

Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Skola och samlingssal.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Mycket blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 24".