bild
Karta/ritning

Förslag till nybyggnad för barnhusets flick-afdelning vid Kristineberg. Plan af källaren.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Akvarell med detaljer och anteckningar i tusch och blyerts, Mindre lagning. Anteckning på baksida, "Ritningar till nya hemmet".