bild
Karta/ritning

Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Ändringsarbeten i Corpes de Logis. Källarplan.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 31".