bild
Karta/ritning

Barnkrubba i Aspudden [Byggställningsritning till dörrar, fönster och dörrförteckning]

Föreningen Brännkyrka barnahjälp och Malménska hemmet

Handlingar och ritningar NS 289:68-95 är sammanbundna och försedd med sigill.