bild
Karta/ritning

[Planer och profiler över barnhusbyggnader.] Nr 2. 3. 9. 19.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Tusch- och akvarellmålning. Detaljer och anteckningar i blyerts.Lagad.