bild
Karta/ritning

[Sitationsplan över frimurarebarnhemmet i Blackeberg.]

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 6".